Krematorio: Oulun vai­na­jat kul­je­te­taan tuh­kat­ta­vak­si viiteen eri kau­pun­kiin koko kesän ajan

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Luitko jo tämän: Ju­na­lip­pu voi maksaa mo­nin­ker­tai­sen hinnan, jos matkan varaa viime tin­gas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Puo­lus­tus­voi­mat: En­nä­tys­mää­rä naisia suo­rit­ti va­paaeh­toi­sen ase­pal­ve­luk­sen vuoden 2022 aikana

Varusmiespalveluksen vuodessa suorittaneiden naisten määrä on ylittänyt ensimmäistä kertaa tuhannen henkilön määrän, kertoo Puolustusvoimat. Puolustusvoimista ja Rajavartiolaitoksesta kotiutui yhteensä 1040 naista vuoden 2022 aikana.

Puolustusvoimat kertoo tiedotteessaan, että vuoden 2022 aikana palveluksen aloitti 1211 naista, mikä on myös historian korkein lukema.

Naisten kiinnostus vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamiseen on kasvussa. Puolustusvoimien mukaan naiset hakeutuvat yleensä vaativimpiin palvelustehtäviin. Vuonna 2022 kotiutuneista naisista 72 prosenttia palveli 347 vuorokauden mittaisen palveluksen, Pääesikunnan koulutuspäällikkö eversti Kari Pietiläinen kertoo tiedotteessa.

Reserviin siirtyneiden naisten määrä on kasvanut vuodesta 2009 lähtien. Reserviin on koulutettu 31. joulukuuta 2022 mennessä yli 12 000 (12262) naista, johon sisältyvät sekä Puolustusvoimissa että Rajavartiolaitoksessa koulutetut naiset.