Pu­hee­nai­he: Tar­vi­taan­ko Ouluun lisää kor­kei­ta ra­ken­nuk­sia? Asian­tun­ti­jat pe­rää­väät malt­tia, har­kin­taa ja hyvää ark­ki­teh­tuu­ria

Sunnuntain Kalevassa Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa korkeaan rakentamiseen Oulussa. Keskustan elinvoimaisuutta halutaan lisätä nykyistä korkeammalla rakentamisella. Korkeita kerrostaloja kaavaillaan muun muassa Vaaran alueelle sekä myös torinrantaan. Millaista rakentamista Oulun keskustaan kaivattaisiin?

Korkeaa rakentamista halutaan Ouluun maltilla. Se tiivistäisi keskustan rakennetta ja lisäisi urbaanisuutta. Rotuaari, Kirkkokatu, Oulun keskusta, kaupunkimiljöö.
Korkeaa rakentamista halutaan Ouluun maltilla. Se tiivistäisi keskustan rakennetta ja lisäisi urbaanisuutta. Rotuaari, Kirkkokatu, Oulun keskusta, kaupunkimiljöö.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Sunnuntain lehdessä Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa korkeaan rakentamiseen Oulussa.

Oulun keskustan elinvoimaisuutta halutaan lisätä nykyistä korkeammalla rakentamisella. Parhaillaan Oulussa puretaan vanhoja rakennuksia ja tehdään uutta. Korkeita kerrostaloja kaavaillaan muun muassa Vaaran alueelle sekä myös torinrantaan.

Millaista rakentamista Oulun keskustaan kaivattaisiin? Ja jos Ouluun rakennetaan nykyistä enemmän korkeita kerrostaloja, mihin niitä pitäisi erityisesti tehdä?

Raadin ratkaisu äänin 4-1: Kyllä tarvitaan lisää korkeita rakennuksia.


Meritulli-Heinäpään asukasyhdistyksen sekä Oulun Tieto ry:n puheenjohtaja Jukka Korvela huomauttaa, että Oulu häviää ydinkeskustan koossa pienemmille kaupungeille Suomessa. Kokoa voisi kasvattaa ylöspäin.

– Oulun ympäristö on aakeeta laakeeta. Ruskotunturia ei oikein viitsi laskea, kun se ei edes näy mistään suunnasta.

Jukka Korvela noudattaisi korkeassa rakentamisessa kaavaa "nousee keskelle ja laskee laidoille".

– Toistaiseksi Oulun uudet tornit ovat hujan hajan siellä täällä. Toriranta voi olla matala, jotta jokisuisto näkyy, ja se on muutenkin hyvä vanhan ajan symboli ja kertoo meidän historiasta. Myös Kuusiluoto tulee säilyttää. Jokisuiston pohjoispuolella on rakennettu järkevästi matalat rakennukset lähelle vettä ja portaittain nousevat rakennukset näyttävät tyylikkäiltä. Samalla jokisuisto näkyy useammalle asujalle kotiin sisälle.

Jukka Korvela lisäisi korkeita rakennuksia maltilla ja siten ettei Valkean torni jäisi korkeimmaksi.

– Vaaran ja Vanhatullin alueelle sopii useita 12–16-kerroksisia ja ihan keskimmäiset voisivat olla 20–24 kerrosta. Ei kuitenkaan vierekkäin, sillä valon täytyy päästä katutasoon. Tampereen tornihotellista saisi ideaa. Kahvilakerros ylimmäksi ja tietysti sauna katolla ja uima-allas kesällä, koska suomalaiset rakastavat saunaa ja se on hyvä myös kansainvälisen näkyvyyden kannalta.

Korvela mielestä korkeiden rakennusten pitää näyttää kauniilta ja komeilta.

– Värien kanssa olisin varovainen. Klassiset ajattomat värit ja julkisivujen materiaalin tulee olla myös kestävää ja kaunista. Toisaalta hienoa jos osaa käyttää pieniin yksityiskohtiin voimakkaampia värejä.

Oulun kaupungin kulttuuriperintötyön johtajan Pasi Kovalaisen mielestä Oulun kaupungin vanhassa keskustassa on vähän sopivia korkean rakentamisen paikkoja, eikä niitä pitäisi ainakaan sinne rakentaa.

– Muutamia korkean rakentamisen paikkoja on jo kaavoitettu Pokkiselle, mutta niille ei ilmeisesti ole ollut kysyntää, kun maisema ei ole muuttunut. Korkeita rakennuksia on noussut radanvarteen ja nyt asemanseudulle.

Kovalaisen mielestä radan toisella puolella Raksilassa olisi sopivaa tilaa korkealle rakentamiselle. Myös Heinäpäässä ainakin Hollihaassa ja Leverissä olisi mahdollisuus korkeampaan rakentamiseen.

Arkkitehtuurin professori Janne Pihlajaniemi Oulun yliopistosta toteaa, että korkeaa rakentamista tarvitaan maltillisesti, koska "sille tielle on jo lähdetty". Hänen mukaansa korkeampi rakentaminen tiivistää keskustarakennetta ja lisää urbaanisuutta.

– Korkeiden rakennusten arkkitehtuuriin tulee kiinnittää enemmän huomiota, koska ne hallitsevat kaupunkikuvaa paljon laajemmalta alueelta kuin matalat rakennukset. Korkeaan rakentamiseen sopivat paikat vaativat myös harkintaa. Uuden rakennuksen pitäisi aina luoda entistä parempaa, kauniimpaa ja kiinnostavampaa ympäristöä, Pihlajaniemi sanoo.

Oulun kaupunkiarkkitehti Janne Rajalan mielestä Oulun keskustan kehittäminen elinvoimaisemmaksi, viihtyisämmäksi sekä palveluiltaan monipuolisemmaksi edellyttää hallittua uudistamista, täydentämistä ja tiivistämistä, jossa korkeilla maamerkkirakennuksilla on oma kaupunkikuvallinen roolinsa ja paikkansa.

– Parhaimmillaan muuta rakennuskantaa korkeammat, sopivan korkuiset tornitalot ovat erinomaisia paikan ja koko kaupungin tunnuksia, kun ne sijoitetaan kaupunki- ja korttelirakenteessa niille soveltuville paikoille. Kadun päätteenä, aukion dominanttina tai alueen reunaan sijoitettuna ne saavat tilaa hengittää. Korkea rakennus on aina poikkeuksellisen vaativa suunnittelu- ja rakennushanke arkkitehtonisesti, teknisesti ja kaupunkikuvallisesti.

Arkkitehti Jukka Laaksonen Arkkitehtitoimisto Laatio Oy:stä kuvaa Oulun keskustaa aneemiseksi, mikä muuttuisi, jos keskustaan saadaan lisää työpaikkoja, palveluja ja ennen kaikkea asukkaita.

– Kestävän kehityksen mukaista olisi, että mahdollisimman harva tarvitsisi päivittäin autoa, joten keskustamaista asumista tulisi suosia.

Jukka Laaksosen mielestä keskusta on nyt puristuksissa rannan ja radan välissä, joten luonteva laajenemissuunta on ylös.

– Korkeat rakennukset luovat tiivistä kaupunkia, joten ne kuuluvat keskustaan. Korkeat rakennukset ovat parhaimmillaan siellä missä on niihin on näkymiä. Laanaojan puistovyöhyke on meidän keskuspuistomme. Kaikki nykyiset korkeammat rakennukset sijaitsevat sen reunalla. Sitä periaatetta voi hyvin jatkaa, Laaksonen mainitsee.

Mitä mieltä olet korkeista kerrostaloista Oulussa? Tarvitaanko Ouluun lisää korkeaa rakentamista? Mihin korkeat talo sopisivat, mutta mihin eivät? Vastaa kommentoimalla tätä juttua.

Lue myös: Hyvä korkean rakentamisen linjaus vai täydellinen tyrmäys keskustan elinvoimalle? – Oulun valtuustoryhmien enemmistö kannattaa keskustan korkeuden suitsimista

Lue myös: Esitys korkean rakentamisen periaatteista Oulun keskustassa sai osakseen kovaa kritiikkiä – poistettiin kaupungin yhdyskuntalautakunnan tiistain kokouksen esityslistalta

Mitä mieltä olet Oulun korkeasta rakentamisesta? Voit kertoa mielipiteesi jutun alla olevassa kommenttiosiossa tai Kalevan Facebook-sivulla!