Pu­hee­nai­he: Pi­täi­si­kö ener­gia­juo­mien myynti ala­ikäi­sil­le kiel­tää?

Sunnuntain lehdessä Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa energiajuomien myyntirajoituksiin.

Energiajuomien myyntiä ei ole rajoitettu Suomen lainsäädännössä.
Energiajuomien myyntiä ei ole rajoitettu Suomen lainsäädännössä.
Kuva: Maiju Torvinen

Sunnuntain lehdessä Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa energiajuomien myyntirajoituksiin.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilamuistutti kirjelmällään Suomen hallitusta ja suuria kauppaketjuja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksesta sallia energiajuomien myynti vain yli 15-vuotiaille.

Muun muassa kofeiinia sisältävien juomien myynti lapsille ja nuorille ei ole kiellettyä, mutta kaupat voivat asettaa omia rajoituksia. Liettua kielsi energiajuomien myynnin alaikäisille vuonna 2014.

Ratkaisu äänin 4-1 energiajuomien myynti alaikäisille tulisi kieltää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ravitsemuksen erikoistutkija Heli Kuusipalon mukaan energiajuomia ei tulisi myydä alaikäisille.

– Tölkistä saatavaa ”energiaa” parempi vaihtoehto on panostaa terveellisiin elintapoihin. Jaksamiseen koulussa ja vapaa-ajalla vaikuttavat säännöllinen ateriarytmi, terveellinen ruoka, riittävä liikunta, uni ja lepo.

Kuusipalon mukaan energiasjuomien runsas tai päivittäinen käyttö ei ole harmitonta.

– Lapsille energiajuomia ei suositella niiden kofeiinipitoisuuden vuoksi. Pienikin kofeiinimäärä voi aiheuttaa lapselle tai kofeiiniherkälle aikuiselle vähintään kiihtyneisyyttä, sydämentykytystä, ärtyneisyyttä, jännittyneisyyttä ja levottomuutta.

– Tauriini ja glukuronolaktoni, joita energiajuomissa on pieniä määriä, tehostavat kofeiinin vaikutuksia.

Osuuskauppa Arinan market ja ABC-kaupan toimialajohtaja Mikko Polso toivoo lainsäädäntöön selkeyttä ja sanoo Arinan antavan tukensa energiajuomien myyntirajoitusten selkeyttämiselle lainsäädännön kautta.

– Toisin kuin Suomen alkoholi- ja tupakkatuotteita koskevassa lainsäädännössä, elintarvikelainsäädännössä ei ole tällä hetkellä energiajuomien myynnin rajoittamista koskevia säännöksiä. Selkeämpi lainsäädäntö helpottaisi tilannetta.

Polson mukaan myös ikärajavalvonnan käytännön toteutus pitäisi miettiä asiakkaiden ja kaupan kannalta toimivaksi.

– Oma tärkeä roolinsa energiajuomakeskustelussa on myös yleisellä ravitsemusviestinnällä ja -valistuksella, hän lisää.

Oulun Nuorten Edustajiston jäsen ja varapuheenjohtaja Linnea Pitkänen epäilee, että energiajuomien kieltäminen alaikäisiltä lisäisi varmasti nuorten kahvin sekä kolajuomien kulutusta, jotka sisältävät myös kofeiinia.

– En siis usko, että ainoastaan energiajuomien ikärajan nostaminen 15 vuodesta 18 vuoteen vaikuttaisi lasten ja nuorten hyvinvointiin merkittävästi.

Pitkäsen mukaan ikärajan nostamisen sijaan tulisi panostaa ennaltaehkäisevään työhön, kuten tietoisuuden lisäämiseen kofeiinin haittapuolista.

– Energiajuomien nauttimisesta aiheutuva altistuminen tauriinille ja glukuronolaktonille ei Eviran mukaan ole terveydelle haitallista, Pitkänen toteaa.

K-Market Iin kauppias Mari Rajaniemi haluaa olla mukana edistämässä lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia rajoittamalla energiajuomien myyntiä.

– Energiajuomat ovat tutkitusti haitallisia lapsille ja nuorille. Toivoisimmekin selkeää ja velvoittavaa lainsäädäntöä myyntirajoituksiin.

Rajaniemi kertoo, että Iin kunnan alueen elintarvikeliikkeet ovat rajoittaneet myyntiä vuodesta 2012 lähtien.

– Olemme oma-aloitteisesti ja asiakkaiden toiveesta rajoittaneet energiajuomien myyntiä alle 16-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Opettaja, rehtori ja OAJ:n Oulun paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Timo Kettusen mukaan energiajuomien vaikutukset näkyvät koulumaailmassa.

– Tyypillisiä haittoja ovat muun muassa ärtyneisyys, levottomuus ja nukahtamisvaikeudet. Koulumaailmassa näemme vaikutukset keskittymisen vaikeuksina ja sitä kautta oppimistuloksissa.

Hänen mukaansa Vanhempien ja yhteiskunnan tulee huolehtia, ettei nuori altistu herkässä kehitysvaiheessa energiajuomien haittavaikutuksille, jotka voivat vaikuttaa koko loppuelämään.

– Huomattavasti vähäisemmissäkin asioissa meillä on lainsäädäntö, joka ohjaa ja luo raamit asioille. Lainsäädännön kautta ikärajaksi pitäisi määritellä vähintäänkin 16 vuotta, Kettunen sanoo.

Mitä mieltä olet energiajuomien myynnin lainsäädännöstä? Ovatko juomat haitallisia lapsille ja nuorille? Pitäisikö juomia myydä ainoastaan täysi-ikäisille? Vastaa kommentoimalla tätä juttua.