Pu­hee­nai­he: Pi­täi­si­kö al­ko­ho­lin myyn­tiin puut­tua, kun sen käyttö on siir­ty­nyt tois­tai­sek­si ko­ko­naan ko­tei­hin? "Al­ko­ho­lia haluava löytää sitä kui­ten­kin aina jos­ta­kin"

Sunnuntain lehdessä Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa alkoholin käytön siirtymiseen kokonaan koteihin.

Alkoholia saa ostettua tällä hetkellä vain kotioloihin, sillä anniskeluravintolat ovat suljettuna toukokuun loppuun saakka.
Alkoholia saa ostettua tällä hetkellä vain kotioloihin, sillä anniskeluravintolat ovat suljettuna toukokuun loppuun saakka.
Kuva: Jussi Leinonen

Sunnuntain lehdessä Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa alkoholin käytön siirtymiseen kokonaan koteihin, kun valvotut ja julkiset anniskeluravintolat ovat nyt koronaviruksen estämiseksi suljettu toukokuun loppuun saakka.

Grönlannin pääkaupungissa alkoholin myynti lopetettiin viinan tuomien kotiongelmien takia. Pysyvätkö suomalaiset kohtuudessa? Miten ehkäistä haittoja? Vai lisääntyvätkö terveydenhuollon ja poliisin tehtävät?

Pitäisikö alkoholin myyntiin puuttua nyt Suomessakin?

Ratkaisu äänin 5–0 ei tarvitse puuttua alkoholin myyntiin tässä tilanteessa.

Pimeiden pullojen ja kieltolain meininkiä tuskin kukaan enää kaipaa, huomauttaa Kaupan liiton edunvalvontajohtaja Tuula Loikkanen.

– Alkoholikulttuuria voidaan kehittää myös muilla kuin verotukseen ja saatavuuden rajoittamisen perustuvilla keinoilla, vastuullisesti. On tärkeää muistaa, että kauppa toimii vastuullisesti ikärajavalvonnan osalta myös kriisin aikana, Loikkanen sanoo.

Hänen mukaansa viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että alkoholin käyttö on jatkanut vähentymistään Suomessa.

– Koronapandemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta Suomen kannattaa jatkaa määrätietoista kulkuaan kohti eurooppalaisempaa juomakulttuuria ja alkoholilainsäädäntöä sekä avoimempaa kilpailua.

Alkon hallintoneuvoston puheenjohtaja, kansanedustaja (ps.) ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Arja Juvonen kertoo, että Alko huomioi alkoholihaitat viestinnässään niin, että suomalaisten tulisi säilyttää maltti alkoholin käytössä. Alkossa seurataan viranomaisten ohjeita ja tilannekuvan kehittymistä. Sen pohjalta päivitetään toimintaohjeita jatkuvasti. Alkon myymälät ovat pääosin normaalisti avoinna. Muutamien myymälöiden aukioloaikoja on lyhennetty.

Arja Juvosen mielestä alkoholin myynnin rajoittaminen ei ole nyt ajankohtaista.

– Se ei poista ongelmia, sillä alkoholia haluava löytää sitä kuitenkin aina jostakin. Päättäjänä ja äitinä toivoisin, että alkoholin käyttö pysyy kohtuudessa. Poikkeusolojen pitkittyminen voi kuitenkin vaikeuttaa perherauhan säilymistä kodeissa. On vastuullista ottaa huomioon oman alkoholinkäytön vaikutukset läheisten, erityisesti lapsien hyvinvointiin, Juvonen toteaa.

Jos poliisihälyytysten määrän kasvaa, Arja Juvosen mielestä niiden juurisyyt on selvitettävä.

– Koronakriisi voi erakoittaa ihmisiä ja perheitä. Päättäjien valppaus kriisin keskellä on tärkeää. Hätään on vastattava heti.

Juvonen lisää, että koronakriisi koskettaa jokaista.

– Yritykset, työnantajat, kunnat ja ihmiset ovat samassa veneessä. Poikkeusolot, karanteenit, lomautukset ja yksinäisyys, epätoivo ja pelko kuormittavat kansakuntaamme. Ongelmien kasaantuminen tuo raskaita seuraamuksia. On oltava apua tarjolla. Auttavia puhelimia, mielenterveyspalveluja, terveyskeskuksessa joku vastaamassa. Sosiaaliturvaan yrittäjän kuin lomautetun kohdalla on lakiesityksillä tulossa helpotusta, Juvonen kertoo.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kehittämispäällikkö Nina Karlsson katsoo myös, että alkoholin myyntiä ei ole nykyisestä tarpeen rajata tai lopettaa.

– Olemme kuitenkin jo havainneet merkkejä, että alkoholinkäyttö on koronaviruskriisin aikana lisääntynyt perheissä, joissa jo ennen on ollut alkoholinkäytön hallinnan ongelmia, Karlsson sanoo.

Hänen mukaansa Suomessa noin 70 000 lasta elää perheissä, joissa on päihdeongelmia ja noin puoli miljoonaa suomalaista kuluttaa alkoholia yli riskirajojen.

– Koronavirusepidemian vaikutuksia alkoholin myyntiin, sekä alkoholista aiheutuvia haittoja tulee seurata tiiviisti ja arvioida, onko jatkossa tarvetta puuttua alkoholin myyntiin, Nina Karlsson toteaa.

Suomen Olutseuran puheenjohtaja Antti Kotti pitää tärkeänä, että nyt huolehditaan pienpanimoiden toimintaedellytyksistä.

– Kotimaisilla pienpanimoilla on ollut suuri rooli siinä, että suomalaisten juomatottumukset ovat kehittyneet viime vuosina positiiviseen suuntaan, jossa yhä useammin päihtymisen sijaan juomista haetaan makuelämyksiä ja jossa esimerkiksi oluet näyttäytyvät osana sosiaalista kanssakäymistä ja ruokailua, Antti Kotti toteaa.

Hänestä on perusteltua olla huolissaan siitä, että alkoholihaitat lisääntyvät ja kärjistyvät, kun alkoholin käyttö siirtyy koteihin, joissa tilanne voi olla koronatilanteen vuoksi monin tavoin hankala.

– Alkoholin myyntirajoitukset tehoavat näihin haasteisiin kuitenkin huonosti, Antti Kotti toteaa.

Sininauhaliiton toiminnanjohtaja Pekka Lund toteaa, että poikkeusoloissa haitalliseen päihteiden käyttöön liittyvien ongelmien kärjistyminen on totta.

– Erityinen huoli on nyt läheisistä, lapsista ja puolisoista, Lund lisää.

Sininauhaliitto toimii valtakunnallisena yhdyssiteenä huono-osaisuuden ja päihde- ja pelihaittojen vähentämiseksi. Pekka Lundin mielestä myyntiin puuttuminen ei ole toimivin strategia alkoholihaittojen vähentämiseksi.

– Sillä voi olla ongelmakäyttäjille arvaamattomia kielteisiä seurauksia, kuten on jo nähty huumeiden maahantuonnin tyrehtyessä. Syntyy laitonta kauppaa, epäpuhtaita korvikkeita, päihteiden saamiseen liittyvää rikollisuutta.

Pekka Lund sanoo, että nyt tulee panostaa tukeen ja apuun, myös etätuen ratkaisuihin, sekä suunnata katsetta epidemian jälkeiseen aikaan ja varmistaa, ettei kriisi syvennä yhteiskunnallista eriarvoistumista ja synnytä ylisukupolvisia syrjäytymisketjuja.

Mitä mieltä olet tilanteesta, kun ravintolat suljettiin ja alkoholin käyttö siirtyi kokonaan koteihin? Miten se vaikuttaa suomalaisten arkeen? Vastaa kommentoimalla tätä juttua tai Kalevan Facebook-päivitystä.