Kirkko: Ana­lyy­si: Ta­sa-ar­voi­sen avio­lii­ton kan­nat­ta­jien kut­su­mi­nen vih­reik­si mie­hik­si ylittää rajan

Palkinnot: Vuoden 2022 Teos­to-pal­kin­to jaetaan neljän pal­ki­tun kesken

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Onko kir­jo­lo­hi Ou­lu­joel­le vaa­rak­si? Ka­la­ta­lous­tie­teen pro­fes­so­ri huo­maut­taa luon­tai­ses­ti li­sään­ty­vien kan­to­jen olevan mah­dol­li­sia

Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa tällä kertaa kantaa Oulujoen velvoiteistutuksissa paljolti käytetyn lajin uhkasta. Voiko kirjolohi olla Troijan hevonen?

Oulujoen valjastaminen sähköntuotantoon teki perinteisestä lohijoesta vain muiston. Luontaisten kalakantojen häviön myötä Oulujokeen on istutettu eri lajeja.

Näitä niin sanottuja velvoiteistutuksia tekevät Oulujoessa patoja omistavat Oulun Energia ja Fortum. Velvoitteita on myös Oulun kaupungilla ja Oulujoen suistoalueen teollisuuslaitoksilla.