Yritykset: Kemp­pai­sen ken­kä­kaup­pa Oulun kes­kus­tas­sa täyttää 100 vuotta

Teollisuus: Tältä näyttää maail­man suurin kahden puu­la­jin kui­vaus­ko­ne

Luitko jo tämän: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Puhdas, uu­siu­tu­va energia hou­kut­te­lee yri­tyk­siä ja kan­sain­vä­li­siä si­joi­tuk­sia – Maa­tuu­li­voi­ma on Suo­mel­le varmin tie puhtaan ener­gian suur­val­lak­si

Maatuulivoima on Suomelle varmin ja nopein ratkaisu nousta puhtaan energian suurvallaksi. Se tekee Suomesta kiinnostavan sijoituskohteen kansainvälisille yrityksille, joita globaali sääntely pakottaa kovaa vauhtia siirtymään uusiutuvan energian käyttöön.

Tuottamalla uusiutuvaa, puhdasta energiaa meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus houkutella kansainväliset yritykset sijoittamaan tuotantolaitoksiaan Suomeen alueille, joiden pelättiin jo hiipuvan.

Toteutuakseen teollisuuden sijoitukset vaativat riittävästi uusiutuvaa energiaa. Lisäksi uusiutuvaa energiaa tarvitsee olemassa oleva teollisuus, jolle on asetettu velvoitteita vähentää päästöjään merkittävästi. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että tuotantoon käytetään yhä enemmän uusiutuvaa energiaa.

Viime aikoina on puhuttu myös vihreällä energialla tuotetusta vedystä ja sen tuomista mahdollisuuksista Suomen taloudelle. Sen avulla energiaa voidaan varastoida ja siirtää päästöttömästi, ja sillä voitaisiin tulevaisuudessa korvata fossiilisia polttoaineita esimerkiksi kuljetusalalla.

Myös vedyn tuotanto vaatii valtavat määrät uusiutuvaa energiaa, jota Suomessa on.

Varmistamalla maatuulivoiman rakentamisen jatkumisen Suomi säilyy houkuttelevana kohteena sijoituksille. Suomesta voi tulla Euroopan vetytalouden veturi ja olemassa oleva teollisuus voi jatkaa toimintaansa täyttäen sille asetetut päästövelvoitteet.

Tuulivoima tukee kunnissa paikallista elinvoimaisuutta ja työllisyyttä. Tuulivoima tarjoaa tuulivoimakunnille merkittävästi kiinteistöveroja ja maanomistajille mahdollisuuden saada tuloja maa-alueidensa vuokraamisesta. Nämä tulot kohdistuvat paikallisesti veroina ja ostoina.

Kun tuulivoimaa rakennetaan, isot työmaat työllistävät paikallisia yrityksiä ja satoja työntekijöitä. Tuulipuistojen ylläpito tuo alueelle kymmeniksi vuosiksi työtä, jonka tuomat verotulot voidaan käyttää kuntien palveluihin.

Tuulivoimahankkeet luovat kysyntää myös alihankintayrityksille. Terästöiden ja tuulivoimaloiden rakentamiseen tarvittavien osien lisäksi tarvitaan asiantuntemusta ja palveluita esimerkiksi erikoiskuljetuksissa, kun suuret tuulivoimaturbiinien osat siirretään rakennuspaikalle.

Tuulivoiman potentiaalin tunnistaminen ja vakaan toiminta- ja investointiympäristön luominen ovat avainasemassa lähitulevaisuuden sijoitusten, työpaikkojen ja kestävän kasvun varmistamisessa.

Voimaa tuulesta –koalitio:

Aapo Koivuniemi

toimitusjohtaja, ABO Wind Oy

Nils Borstelmann

toimitusjohtaja, Energiequelle Oy

Minna Jukola

maajohtaja, Valorem Energies Finland Oy

Annika Reichel

hankekehitysjohtaja, Infinergies Finland Oy