Mainos

Pu­das­jär­ven kunta uu­dis­taa han­kin­taoh­jeen: Pai­kal­li­nen elin­voi­ma kääntyy kasvuun ja jättää eurot pyö­ri­mään omalle alueel­le

Pudasjärvi uudistaa hankintaohjeet ja helpottaa paikallisten yritysten mukaantuloa julkisten hankintojen kilpailutuksiin

Pudasjärven kaupunginjohtaja Tomi Timonen sanoo, että uusi hankintaohje tulee helpottamaan paikallisten yritysten mukaantuloa julkisten hankintojen kilpailutuksiin.
Pudasjärven kaupunginjohtaja Tomi Timonen sanoo, että uusi hankintaohje tulee helpottamaan paikallisten yritysten mukaantuloa julkisten hankintojen kilpailutuksiin.
Kuva: Ester van Dam

Pudasjärven kaupunki on tehnyt kevään aika vahvasti töitä kaupungin hankintaohjeen uudistamiseksi. Hankintaohje liittyy julkisten hankintojen, kuten urakoiden, palveluiden ja tarvikkeiden oston kilpailuttamiseen.

Kaupunginjohtaja Tomi Timonen sanoo, että hyvä hankintapolitiikka luo elinvoimaa ja parantaa paikallista palvelumarkkinaa. Uusittu ohje helpottaa paikallisten yritysten mukaantuloa julkisten hankintojen kilpailutuksiin.

Hankintojen suhteen tullaan lisäämään avoimuutta ja vuorovaikutusta paikallisten yrittäjien kanssa. Markkinavuoropuhelu aloitetaan ajoissa.

”Täytyy kertoa entistä säännöllisemmin, minkälaisia tarpeita kaupungilla on. Vuoropuhelua yrittäjien kanssa täytyy käydä niin ajoissa, että voidaan yhdessä muotoilla, mitä ollaan hankkimassa ja miten se hankitaan.”

Se on tärkeää, koska usein siinä vaiheessa, kun hankintapäätös tehdään, linjataan samalla, kuka ja minkä kokoiset yritykset voivat jättää tarjouksen. Hankinnoissa kilpailutus on vain yksi osa.

Hankinnoista ilmoittamisen kanavia kehitetään. Järjestelmien tulee olla helppokäyttöisiä ja sellaisia, että yrittäjät osaavat ja pystyvät käyttämään niitä.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hankinta-asioiden yhteistyökumppani Juha Väyrynen oli mukana hankintaohjetta uudistavassa työryhmässä konsulttina.

”Mielestäni hankintaohje toimii työkaluna, kun hankintoja tehdään. Se auttaa ottamaan huomioon kaupunkistrategian ja paikallisten yritysten intressit olla mukana hankinnoissa”, Väyrynen sanoo.

Hankintoja voi pilkkoa pienemmiksi

Isoja hankintoja voidaan jakaa pienemmiksi. Silloin paikallisilla yrityksillä on parempi mahdollisuus jättää tarjouksensa.

Jo aiemmin on saatu hyviä kokemuksia esimerkiksi koulukuljetusten kilpailuttamisesta, kun ne on jaettu pienemmiksi osiksi koulu- ja kyläalueittain.

Kaupunki tulee tarkastelemaan valtakunnallisissa ja alueellisissa hankintarenkaissa mukanaoloa.

”Katsotaan, missä on järkevää olla mukana. Jos hankintarengas sulkee pois paikallisten tai alueellisten yritysten mukanaolon, voidaan harkita jättäytymistä pois.”

Myös Pudasjärven kaupunkistrategia on uudistettu. Siinä ohjeistetaan periaatteita, joita hankinnoissa täytyy noudattaa. Kaupunkistrategia ja hankintaohje ovat käsittelyssä kaupunginvaltuuston kokouksessa kesäkuussa.

”Ohje täytyy saada jalkautettua käytäntöön ja huolehtia, että muutokset tehdään oikeasti. Uskon, että se jättää euroja pyörimään omalle alueelle”, Timonen ennakoi.

Hän arvioi, että eri toimialoille täytyy saada hankintaosaamista, jotta hankintoja osataan muotoilla. Suunnitteluvaiheeseen täytyy panostaa enemmän.

"Uusi hankintaohje jättää euroja pyörimään omalle alueelle.”
Tomi Timonen
Pudasjärven kaupunginjohtaja

Yritysmyönteistä toimintakulttuuria

Pudasjärven yrittäjien puheenjohtaja Tommi Niskanen painottaa, että hankintaohjeen uudistamisella on laaja merkitys paikallisille yrittäjille ja kaupungille.

”Hankintalaki antaa tietyt raamit, mutta myös mahdollistaa paljon. Yrittäjän näkökulmasta kunnan osoittama arvostus konkretisoituu, jos yrittäjän palveluja käytetään tai jos pyydetään tarjouksia.”

Niskasen mukaan kuntasektorilla talouden tehostaminen on vienyt siihen, että hankintoja on viety keskitetyiksi hankintarenkaiksi ja niissä käytetään hankinta-asiamiehiä. Isojen kokonaisuuksien takia paikallisten yritysten on ollut vaikea osallistua kilpailutuksiin.

Hankintaohjetta uudistavassa työryhmässä mukana ollut Niskanen huomauttaa, että uusi hankintaohje on täysin erilainen kuin edellinen. Hän arvioi, että aikaisemmin päähuomio oli siinä, että hankintalakia noudatetaan.

”Muutos on ollut suuri. Nyt painopiste on siinä, miten huomioidaan kuntastrategia ja paikallisuus.”

Niskanen sanoo, että ohje yksin ei riitä, vaan se vaatii myös toimintakulttuurin muutoksen.

”Me odotamme kovasti sitä, kun hankintaohje tulee voimaan ja se viedään käytäntöön. Hankinta-asiat ovat äärimmäisen tärkeitä sen kannalta, millaiseksi yrittäjät kokevat paikallisen ilmapiirin ja suhtautumisen yrittäjiin.”

Niskanen toivoo, että Pudasjärvi erottuisi edukseen muiden paikkakuntien joukossa yritysmyönteisyydellään.

”Kun yritykset valitsevat sijaintikuntaa, yrittäjäystävällisyys ja toimintafiilis ovat tärkeällä sijalla. Paras markkinointikeino yritykselle on sen oma henkilökunta ja kunnalle sen omat asukkaat.”

Julkiset hankinnat ja hankintaohje
  • Hankintaohje on kuntien käyttämä ohjeistus julkisten hankintojen tekemiseksi ja kilpailuttamiseksi.
  • Toimintaa ohjaa hankintalaki. Hankintatoiminta edellyttää markkinoiden hyödyntämistä sekä toimittajaehdokkaiden tasapuolista ja syrjimätöntä kilpailuttamista.
  • Hankintatoiminta koskee kunnan tekemiä julkisia hankintoja, kuten tavaroita, rakennuttamista, konsulttitehtäviä ja palveluja, joita se hankkii oman organisaationsa ulkopuolelta.
  • Pudasjärven kaupunki käyttää vuodessa 13–14 miljoonaa euroa palveluhankintoihin. Tarvikehankintoihin se käyttää 3,3 miljoonaan euroa.