Kouluruoka: Oulun kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa tar­joil­lun oudon ha­jui­sen jau­he­li­ha­kei­ton syy selvisi

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Kolumni: Tapasin Teuvo Hak­ka­rai­sen Brys­se­lis­sä ja kysyin, ha­luaa­ko hän yhä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­rik­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Psy­kiat­ri­set osastot hy­vin­voin­ti­aluei­den leik­ku­reis­sa – Kuu­sa­mos­sa tämä tar­koit­tai­si, että hoitoon läh­det­täi­siin yli 200 ki­lo­met­rin päähän Ouluun

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestelmäsuunnitelma on tulossa päätettäväksi. Suurta huolta herättää järjestämissuunnitelman luonnoksen kohta, jossa Kuusamon psykiatrian osasto lakkaisi olemasta lähivuosina.

Mikäli julkisuuteen tullut tulevaisuusvaliokunnan muutos suunnitelmaan toteutuu, on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella psykiatrista osastohoitoa ainoastaan Oulussa. Kuusamossa tämä tarkoittaisi sitä, että hoitoon lähdettäisiin yli 200 kilometrin päähän.

Sote-uudistuksen tavoitteena on muun muassa turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueella asuville ja parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen suunnitelmien valossa ollaan nyt menossa aivan toiseen suuntaan.

Poliittisesti suurimpia intohimoja on herättänyt yksi sote-uudistuksen yksi tavoite: Hillitä kustannusten kasvua.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.