Pre­si­dent­ti teki neljä ken­raa­li­ylen­nys­tä

Presidentti Tarja Halonen on antanut itsenäisyyspäivänä neljä kenraaliylennystä. Kenraalimajuri Paavo Kiljunen ylennetään kenraaliluutnantiksi, prikaatikenraali Juha-Pekka Liikola kenraalimajuriksi, insinööriprikaatikenraali Jukka Juusti insinöörikenraalimajuriksi ja eversti Timo Kivinen prikaatikenraaliksi.

Presidentti Tarja Halonen on antanut itsenäisyyspäivänä neljä kenraaliylennystä. Kenraalimajuri Paavo Kiljunen ylennetään kenraaliluutnantiksi, prikaatikenraali Juha-Pekka Liikola kenraalimajuriksi, insinööriprikaatikenraali Jukka Juusti insinöörikenraalimajuriksi ja eversti Timo Kivinen prikaatikenraaliksi.

Kenraalimajuri Liikola on myös määrätty maavoimien esikuntapäälliköksi helmikuun alusta lähtien. Hän on toiminut Etelä-Suomen sotilasläänin komentajana vuodesta 2008.

Insinöörikenraalimajuri Juusti aloittaa erityistehtävässä pääesikunnassa vuoden alussa. Hän on toiminut vuodesta 2008 Euroopan puolustusviraston materiaalijohtajan tehtävässä.

Prikaatikenraali Kivinen on määrätty Karjalan prikaatin komentajaksi niin ikään vuoden alusta lähtien. Hän on palvellut viime vuodesta lähtien apulaisosastopäällikkönä pääesikunnassa.

Kenraaliluutnantti Kiljunen on palvellut viime vuodesta lähtien puolustusvoimien sotatalouspäällikkönä.