Posion Li­vo­joen viisi koskea kun­nos­te­taan ensi vuonna – ka­la­ve­sien kun­nos­tuk­seen 1,4 mil­joo­naa euroa li­sä­ra­haa

Kunnostuksessa jokiin tuodaan soraa ja kiveä.
Kunnostuksessa jokiin tuodaan soraa ja kiveä.
Kuva: Markku Pirttimaa

Metsähallitus lisää virtavesien kunnostusta merkittävästi ensi vuonna. Suurimmat urakat ovat Posiolla Livojoessa ja Lieksassa Ruunaalla.

Livojoella kunnostetaan viisi koskea. Lapista on suunnitteilla muitakin kohteita.

Eduskunta on myöntänyt kunnostuksiin 1,4 miljoonan euron lisärahoituksen. Rahalla voidaan kunnostaa Suomessa jopa 20 koskialuetta kymmenellä eri joella.

Kunnostukset tarkoittavat muun muassa lohikalojen kutu- ja pienpoikasalueiden kunnostuksia. Niihin tuodaan soraa ja kiveä.

Aikoinaan uittoa varten perattuja koskia palautetaan vastaamaan luonnontilaa. Myös kalojen vaellusesteitä poistetaan.

Kalavesiin parin vuoden aikana miljoonia euroja

Virtavesien kunnostusraha on vain yksi julkinen sijoitus kalavesiin ensi vuonna. Niihin tullaan sijoittamaan parin vuoden aikana miljoonia euroja.

Kokonaisia valuma-alueita kunnostetaan lähes miljoonan euron hankkeella 2020–2021. Projekti on mukana myös Metsähallituksen Itämerihaasteen toimenpideohjelmassa.

Maa- ja metsätalousministeriö jakaa lisäksi osan kalastonhoitomaksujen noin 10 miljoonan euron tuotosta kalavesihankkeisiin.