JUURI NYT : Ou­lu-Ka­jaa­ni-vä­lin junat kor­va­taan lin­ja-au­toil­la tors­tai­hin saakka – KS: Myrsky kaatoi puita Oulun ja Kon­tio­mäen vä­li­sel­le ju­na­ra­dal­le

SÄHKÖAUTOT: Ou­lu­lais­ho­tel­li harp­pa­si säh­kö­au­to­ai­kaan ra­ken­ta­mal­la pihan täyteen la­taus­pis­tei­tä – yrit­tä­jä Jouni La­na­mä­ki ei kui­ten­kaan halua vou­hot­taa säh­kö­au­tois­ta

Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Po­li­tiik­ka on yh­teis­ten asioi­den hoi­ta­mis­ta – puo­luet­ta ää­nes­täes­sään va­lit­si­ja tyytyy va­lit­se­maan erään mark­ki­noi­dun ta­voi­te­pa­ke­tin

Kohta ovat kuntavaalit. Pohdin tässä vähän laajemmin äänestäjien ja politiikkojen vastuuta demokratiassa.

Ajatellaan Eurooppaa maailmansotien välillä. Useissa maissa oli puolueita, jotka edustivat vahvaa, kansallista linjaa. Se tuntui tuovan tukea, turvaa ja vahvuutta. Niitä kaivattiin menneitten sotakokemusten maailmassa.