Rakennukset: Me­ri­ja­lin entistä kont­to­ria ei saa purkaa – suo­je­lu­ra­ken­nuk­seen tehdään en­nal­lis­ta­va korjaus ja siihen tulee asun­to­ja

Pääkirjoitus
Tilaajille

Po­lii­sien lisäys muut­tu­mas­sa yl­lät­täen su­pis­tuk­sek­si

Poliisihallitus on ymmällä hallituksen suunnitelmista säästää poliisitoimesta 35 miljoonaa euroa vuosittain. Supistamisen sijasta poliisin henkilöstömäärää oli tarkoitus kasvattaa lähivuosina.

Poliisi on hämmentynyt julkisen talouden sopeuttamistoimista, jotka saattavat tarkoittaa noin 35 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä ensi vuoden alusta lähtien. Säästettävä summa on valtava.

Jos rahavirrat haetaan pelkästään henkilöstövähennyksillä, se tarkoittaa lähes 450 henkilötyövuoden leikkaamista poliisilaitoksilta. Poliisin arvelun mukaan (Kaleva 13.8.) säästöpaineet johtavat väkisinkin toiminnan heikkenemiseen.