Uimataito: Korona ai­heut­ti rajun not­kah­duk­sen lasten ui­ma­tai­toon ja nyt pe­lä­tään ener­gia­tal­koi­den vai­ku­tus­ta

Jääkiekko: Kärpät sai run­saas­ti tu­liai­sia Ville Koi­vu­sen hat­tu­temp­pu­näy­tök­ses­tä

Sisäilmaongelmat: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­säil­maon­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­koa­jal­la

Poliisi va­roit­taa epä­re­hel­li­sis­tä ra­han­ke­räyk­sis­tä Uk­rai­naan liit­tyen – par­hai­ten rahan saa perille lah­joit­ta­mal­la ra­han­ke­räys­lu­van saaneen tahon kautta

Poliisi varoittaa mahdollisesta epärehellisestä toiminnasta Ukrainaan liittyvissä rahankeräyksissä. Ryhmäpäällikkö Pauliina Päivinen Poliisihallituksen Arpajaishallinnosta sanoo, että kriisitilanteissa laillisten keräysten ohella ilmaantuu poikkeuksetta myös epärehellistä toimintaa.

– On erittäin valitettavaa, että siinä missä suurin osa ihmisistä haluaa aidosti auttaa, on mukana kuitenkin lähes aina myös toimijoita, jotka tavoittelevat itselleen taloudellista hyötyä, Päivinen toteaa tiedotteessa.

Poliisin mukaan lahjoittaja voi parhaiten saada rahallisen tuen perille lahjoittamalla ensisijaisesti rahankeräysluvan saaneiden tahojen kautta. Rahankeräysluvan saaneet tahot on listattu poliisin verkkosivuille.

Poliisihallitus kertoo priorisoivansa tällä hetkellä sellaiset rahankeräyslupahakemukset, joissa kerättävillä varoilla on tarkoitus auttaa konfliktitilanteesta kärsiviä. Priorisointi voi hetkellisesti viivästyttää muiden rahankeräyslupien hakemusten käsittelyä.