Poliisi valvoo suo­jat­to­mien tien­käyt­tä­jien tur­val­li­suut­ta te­hos­te­tus­ti tors­tai­na – tark­kai­lus­sa muun muassa ja­lan­kul­ki­jat ja säh­kö­ajo­neu­vot

Muun muassa sähköpyöräliikennettä valvotaan huomenna. Arkistokuva.
Muun muassa sähköpyöräliikennettä valvotaan huomenna. Arkistokuva.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Poliisi valvoo tehostetusti suojattomien tienkäyttäjien turvallisuutta liikenteessä torstaina 8. huhtikuuta, tiedottaa poliisi.

Valvontaa suunnataan moottorikäyttöisten ajoneuvojen, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja kevyen sähköajoneuvon kuljettajiin ja heidän liikennekäyttäytymiseensä.

Valvontapäivänä puututaan myös suojattomien tienkäyttäjien liikkumista haittaavaan ja vaarantavaan pysäyttämiseen ja pysäköintiin. Valvonnassa keskitytään liikennevalojen noudattamiseen, pyöräilijöiden ja kevyen sähköajoneuvon kuljettajien jalkakäytävillä ajamiseen sekä kaikkien tiekäyttäjäryhmien väistämissääntöjen noudattamiseen suojateillä ja risteyksissä.

Risteysalueille painottuva väistämissääntöjen valvonta kohdennetaan pääasiassa moottorikäyttöisiin ajoneuvoihin.

– Tavoitteena on lisätä liikenneturvallisuutta etenkin suojateillä ja pyöräteiden jatkeilla, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta sanoo tiedotteessa.

Kallion mukaan valvonnassa puututaan pääasiassa tapauksiin, jossa ajoneuvoa on laittomasti pysäytetty tai pysäköity jalkakäytävälle, suojatielle, pyörätielle tai -kaistalle, pyörätien jatkeelle tai viiden metrin matkalla ennen suojatietä, risteävää pyörätietä tai risteävää pyörätien jatketta.

Pysäköinninvalvonta toteutetaan yhteistyössä kunnallisen pysäköinninvalvonnan kanssa.

Suojattomien osuus liikenteen kuolonuhreista suuri

Suojattomien tienkäyttäjien (jalankulkijat ja kaksipyöräisten kuljettajat) osuus tieliikenteen kuolonuhreista Euroopan unionissa oli 47 prosenttia vuonna 2017 (Suomessa 34 prosenttia vuonna 2020), tiedotteessa kerrotaan.

– Tästä syystä näiden tienkäyttäjäryhmien turvallisuuden täytyy olla jatkuvasti liikenneturvallisuustyön keskiössä. Poliisin valvontapäivä tähtääkin erityisesti onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseen, Kallio toteaa tiedotteessa.

Tilastokeskuksen tilastojen mukaan viime vuonna tieliikenteessä loukkaantui noin 560 pyöräilijää sekä noin 300 jalankulkijaa ja mopoilijaa.

– On kuitenkin hyvä huomioida, että kaikki pyöräilijöiden onnettomuudet, varsinkaan niin sanotut yksittäisonnettomuudet, joissa ei ole muita osallisia, eivät tule poliisin tietoon ja eivät täten päädy viralliseen tilastoon. Eli loukkaantuneiden määrä on suurempi kuin niin sanottu virallinen tilasto, Kallio muistuttaa tiedotteessa.

Poliisi jatkaa suojattomien tienkäyttäjien liikenneturvallisuuden edistämistä järjestämällä suojatiesäännön valvontapäivän keskiviikkona 14.4.2021.