Poliisi valvoo liik­ku­mis­ra­joi­tus­ta al­ku­päi­vi­nä nä­ky­väs­ti, pää­väy­lil­le ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen val­von­ta ‒ lue tästä ju­tus­ta, mitä ra­joi­tuk­set tar­koit­ta­vat käy­tän­nös­sä

Hallitus esitti keskiviikkona eduskunnalle, että liikennettä rajoitetaan 19. huhtikuuta asti Uudeltamaalta muualle Suomeen ja muualta Suomesta Uudellemaalle. Rajoituksen on määrä astua voimaan perjantaina.

Poliisi valvoo liikkumisrajoitusta ensimmäisinä päivinä näkyvästi, jotta tietoa asiasta saadaan levitettyä ja ihmiset pystyvät noudattamaan annettuja rajoituksia.
Poliisi valvoo liikkumisrajoitusta ensimmäisinä päivinä näkyvästi, jotta tietoa asiasta saadaan levitettyä ja ihmiset pystyvät noudattamaan annettuja rajoituksia.
Kuva: Kimmo Penttinen

Koronavirus on vaatinut Suomessa jo kolme kuolonuhria, joista kaksi on ollut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Uudenmaan alueella epidemia onkin levinnyt kaikkein nopeimmin Suomessa.

Rajoittaakseen epidemian leviämistä, maan hallitus esitti keskiviikkona eduskunnalle, että liikennettä rajoitetaan 19. huhtikuuta asti Uudeltamaalta muualle Suomeen ja muualta Suomesta Uudellemaalle.

Rajoituksen on määrä astua voimaan perjantaina 27.3.2020. Liikkumisrajoitusten tarkoituksena on hillitä koronaviruksen leviämistä Uudeltamaalta muualle Suomeen.

– Vastuu koronaviruksen leviämisen estämisestä on nyt kaikilla. Tämä on koko yhteiskunnan yhteinen ponnistus. Kaikkien tulee tehdä nyt osansa, että suojaamme mahdollisimman tehokkaasti riskiryhmiä ja vähennämme terveydenhuollon ylikuormittumista, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen painottaa.

Lue myös kommentti: Hallitus lykkäsi ikävimmät päätökset poliisin kerrottavaksi

Poliisi näkyy ja toimii jatkossa joka paikassa Uudenmaan rajoilla. Tätä korosti tiedotustilaisuudessa poliisikomentaja Lasse Aapio Helsingin poliisilaitokselta. Hän on Uudenmaan sulkuoperaation yleisjohtaja.

– Valvonta on kattavaa. Sulkupisteitä tulee tiheästi myös pienille teille, linja-autot pysäytetään ja poliisi tulee rautatieasemilla laitureille tai sitten junaan selvittämään, että henkilöllä on oikeus matkustaa rajan yli, Aapio kertoi poliisin tiedotustilaisuudessa torstaina aamupäivällä.

– Kyseessä on iso, pitkäkestoinen liikennevalvontaoperaatio, jossa on mukana myös puolustusvoimien joukkoja.

Sulkupisteitä pystytetään maanteille 30-40. Myös satamat ja lentoasemat ovat valvontapaikkoja.

Ensimmäisinä päivinä näkyvästi

Kolehmaisen mukaan poliisi valvoo liikkumisrajoitusta ensimmäisinä päivinä näkyvästi, jotta tietoa asiasta saadaan levitettyä, ja ihmiset pystyvät noudattamaan annettuja rajoituksia. Sulut asetetaan Uudellemaalle johtaville teille. Pääväylille ja isoimmille teille tulee ympärivuorokautisia tarkastuspisteitä. Myös viestintää tehostetaan.

‒ Valvontaa jatketaan tietysti myös sen jälkeen, mutta päävastuu toimia oikein tässä tilanteessa on kuitenkin jokaisella meillä, riippumatta näkyvästä valvonnasta ja sen määrästä tai siitä, paljonko rajoituksen rikkomisesta voi seurata sakkoja, Kolehmainen sanoo.

Kolehmaisen mukaan liikkumis- ja oleskelurajoitusten valvonnassa sovelletaan poliisin lievempiä toimivaltuuksia, joita ovat neuvot, kehotukset ja käskyt. Poliisi selvittää matkustamisen edellytyksen perusteet ja tarvittaessa neuvoo rajoituksia rikkovaa palaamaan kotiinsa sekä tarvittaessa käskee henkilöä poistumaan rajoituksen alueelta.

Vasta vakavammissa ja piittaamattomissa tapauksissa poliisi käyttää sakkorangaistusta. Liikkumis- ja oleskelurajoitusten rikkominen on rangaistavaa valmiuslakirikkomuksena joka voidaan käsitellä sakkomenettelyssä, jos se on yksinkertainen ja selvä.


Maakunnan rajan ylittämiseen tarvitaan perusteltu syy

Liikkumisrajoitukset koskevat lähtökohtaisesti kaikkia, joilla ei ole erikseen perusteltua syytä liikkua Uudeltamaalta muualle Suomeen tai muualta Suomesta Uudellemaalle.

– Kaikki ylimääräiset matkustamiset Uudeltamaalta muualle Suomeen ja muualta Suomesta Uudellemaalle tulee nyt siirtää tuonnemmaksi. Jokaisen toimilla on nyt vaikutusta siihen, kuinka nopeasti pääsemme palaamaan takaisin normaaliin arkeen, Kolehmainen tiivistää.

Poikkeuksia tulee. Ne perustuvat välttämättömiin syihin.

Poliisihallituksen poliisijohtaja Sanna Heikinheimo totesi tiedotustilaisuudessa sellaisiksi viranomaistoiminnan, työn, elinkeinon tai luottamustoimen hoitamisen, lakisääteisen velvollisuuden, lähiomaisen kuoleman ja lapsen tapaamisen sekä muun painavan henkilökohtaisen syyn.

– Tarvittaessa poliisille on annettava näistä syistä kirjallinen tai suullinen selvitys, jonka perusteella ratkaisu tehdään paikan päällä yksilöllisesti, Heikinheimo kertoi.

– Poliisin keinovalikoima on sama kuin jokapäiväisessä työssä muutenkin. Ensisijaisesti kyseessä on kansalaisten ohjaaminen.

Kiireelliset hälytystehtävät aina ykkösprioriteetti

Kolehmainen muistuttaa, että sinällään erilaisten liikkumiseen liittyvien rajoitusten valvonta, paikkojen eristäminen ja liikenteenvalvonta ovat osa jokapäiväistä poliisitoimintaa. Rajoitusten mittakaava ja niiden ihmisten valtava määrä, joiden jokapäiväiseen elämään rajoitukset vaikuttavat, asettavat poliisitoiminnalle haasteita.

‒ Pelkästään liikkumisrajoitusten valvonta voi sitoa jopa 700 poliisia. Kiireelliset hälytystehtävät hoidetaan kuitenkin aina. Ne ovat prioriteetissa ensimmäisenä, Kolehmainen sanoo.

Kolehmaisen mukaan Uudenmaan alueen poliisilaitokset muodostavat tilanneorganisaation, joka huolehtii liikkumisrajoituksien valvonnasta. Siihen liittyvää poliisitoimintaa johtaa Helsingin poliisilaitos.

‒ Vaikka nyt on pidettävä fyysistä etäisyyttä, tarvitsemme henkistä läheisyyttä. Pidetään puhelimitse yhteyttä iäkkäämpiin sukulaisiin, ystäviin ja tuttaviin. Naapuriapu ja kuntien kotipalvelut auttavat meitä selviämään tästä tilanteesta yhdessä, Kolehmainen toteaa.

Uuttamaata koskevat liikkumisrajoitukset tiivistetysti

Sallittua on:

- Jokaisella on oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen.

Rajoituksesta voidaan poiketa, jos liikkuminen on välttämätöntä:

- Viranomaistoiminnassa
- Työn, elinkeinon tai luottamustoimen harjoittamiseksi
- Lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi
- Lähiomaisen kuoleman vuoksi
- Lapsen tapaamisoikeuden toteuttamiseksi
- Muun painavan henkilökohtaisen syyn vuoksi

Vapaa-ajan matkustus on kielletty.

Jokaisen on valmistauduttava esittämään tarkastuspisteellä riittävä suullinen tai kirjallinen peruste tai syy liikkumiselle ja Uudenmaan rajan ylittämiselle. Poliisi tekee välttämättömyysarvion tapauskohtaisesti.