Pääkirjoitus: Suomen side Ruot­siin vah­vem­pi ja ta­sa-ar­voi­sem­pi kuin yli 200 vuo­teen, on jo aika unohtaa komp­lek­sit

Suurpetokeskus: Tuore tar­kas­tus kertoo useista puut­teis­ta Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kuk­ses­sa

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Po­lii­si: ra­ha­pe­lien ikä­ra­ja­val­von­nas­sa vakavia puut­tei­ta – Veik­kaus te­hos­taa val­von­taa uusin käy­tän­tein

Veikkauksen uusia käytäntöjä ovat muun muassa suojaikärajan nostaminen sekä peliautomaattien tunnistaminen ja niiden etäsulku.

Myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto esitti huhtikuun lopulla, että kotimaisen rahapeliyhtiö Veikkauksen valvontaa on uudistettava. Arkistokuva.
Myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto esitti huhtikuun lopulla, että kotimaisen rahapeliyhtiö Veikkauksen valvontaa on uudistettava. Arkistokuva.
Kuva: Pekka Aho

Taloustutkimus toteutti helmikuussa 2020 poliisihallitukselle selvityksen siitä, kuinka hyvin nuorilta henkilöiltä varmistetaan heidän täysi-ikäisyytensä heidän pelatessaan Veikkaus Oy:n raha-automaattipelejä, tiedottaa poliisi.

Poliisin mukaan selvityksen tulokset osoittivat vakavia puutteita raha-automaattipelien ikärajavalvonnassa.

Arpajaislain mukaan alle 18-vuotiaan ei saa antaa pelata rahapelejä. Kielto on ehdoton.

Selvityksen mukaan vain joka neljättä nuorelta vaikuttavaa pelaajaa pyydettiin todistamaan ikänsä. Tilanne oli vakavin asiamiespisteissä, joissa vain joka kuudetta testihenkilöä pyydettiin todistamaan ikänsä. Veikkauksen omissa pisteissä ikä tarkistettiin useammin, mutta niissäkin 60% nuorista pelaajista välttyi iän tarkistamiselta.

Tulosten takia poliisihallitus pyysi Veikkaukselta selvitystä ikärajavalvonnan toteutumisesta ja antoi tulokset myös suurta osaa asiamiehistä edustavan Päivittäistavarakauppa ry:n käyttöön.

Suojaikäraja nousee, tunnistautuminen pakolliseksi, etäsulku mahdolliseksi

Poliisin mukaan Veikkaus on jo aloittanut korjaavien toimenpiteiden käyttöönoton.

Keskeisenä toimenpiteenä yhtiö ilmoitti poliisihallitukselle nostavansa rahapelimyynnin suojaikärajan 23 vuodesta 30 vuoteen kaikissa myyntipisteissä ja pyrkivänsä toteuttamaan muutoksen vuoden 2020 aikana. Veikkauksen omien pelipisteiden osalta uusi suojaikäraja on kuitenkin otettu käyttöön jo 26. kesäkuuta.

Uusi käytäntö vastaa päivittäistavarakaupassa myytävien alkoholi- ja tupakkatuotteiden suojaikärajaa. Suojaikärajalla pyritään varmistamaan, että ikärajavalvonta toimii käytännössä, eikä myyntihenkilökunta tekisi arviota iästä turhan kevyesti henkilön ulkoisen olemuksen perusteella, tiedotteessa kerrotaan.

– Parannamme valvontaa ja ikärajan toimivuuden seurantaa lisäämällä mystery shoppauksien määrää, pelimyyjille annettavaa koulutusta ja tarpeen mukaan ikärajavalvonnassa käytettäviä pelinantolaitteita. Järeimpinä toimenpiteinä tulevat olemaan suojaikärajan nosto 30 vuoteen vuoden 2020 kuluessa ja alkuvuonna 2021 toteutuva kaikkien hajasijoitettujen automaattien pakollinen tunnistautuminen, kertoo Veikkauksen vastuullisuusjohtaja Jarmo Kumpulainen tiedotteessa.

Hänen mukaansa Veikkaus aikoo jatkossa myös reagoida ikärajavalvonnassa esiintyviin puutteisiin aiempaa nopeammin ja pyrkii tiukentamaan sanktiota.

– Puutteisiin reagoinnissa tulemme tarvittaessa hyödyntämään kesän 2020 kuluessa rakentamaamme ja käyttöönottamaamme, Veikkauksen hallinnoimaa peliautomaattien etäsulkua. Rahapelien ikärajavalvonnassa Veikkauksen on pystyttävä parempaan tasoon, hän jatkaa.

Poliisihallitus pitää Veikkauksen esittämiä toimenpiteitä ikärajavalvonnan tehostamiseksi välttämättöminä ja hyvinä.

Myös Päivittäistavarakauppa ry pitää toimenpiteitä tervetulleina ja näkee niiden selkeyttävän rahapelien myynnin ikärajavalvontaa kaupoissa.

Poliisihallitus jatkaa ikärajavalvonnan toteutumisen seurantaa ja arvioi tulevien toimenpiteiden vaikuttavuutta.

– Lisäksi Veikkauksen on jatkossa raportoitava ajantasaisesti ikärajavalvonnasta Poliisihallitukselle, ryhmäpäällikkö Jarkko Mikkola Poliisihallituksen arpajaishallinnosta toteaa tiedotteessa.

Miten selvitys toteutettiin?

Testikäyntejä tekivät nuorelta näyttävät, mutta 18 vuotta täyttäneet nuoret. Heidän tehtävänään oli pelata raha-automaattipelejä Veikkauksen omissa pelipisteissä ja asiamiespisteissä, esimerkiksi kauppojen ja kioskien yhteydessä.

Selvityksen otokseen kuuluivat kaikki Veikkauksen omat pelipisteet. Asiamiespisteet valittiin siten, että edustettuina olivat sekä suurimmat kaupungit että pienempiä paikkakuntia.

Pelaajan tuli pelipisteeseen saapuessaan antaa henkilökunnalle tilaisuus havaita hänet. Tämän jälkeen havainnoitiin, miten henkilökunta puuttui nuorten pelipisteessä oleiluun ja pelaamiseen.

Henkilökunnan edustajan puuttuessa pelaamiseen tai varmistaessa pelaajan ikää, pelaaja oli ohjeistettu sanomaan, että hänellä ei ole henkilöllisyystodistusta mukanaan. Näin voitiin myös havainnoida, sallittiinko pelaamisen jatkaminen vai keskeytettiinkö se. Havainnoijat tallensivat havaintonsa älypuhelimellaan verkkolomakkeelle välittömästi käynnin jälkeen.

Havainnoijat tekivät eri kaupungeissa yhteensä 300 testikäyntiä, joista 34 kohdistui Feel Vegaseihin, 79 Pelaamoihin ja 187 asiamiespisteisiin. Käynnit tehtiin 4.-25.2.2020 välisenä aikana.