Luonto: Uhan­alai­set tör­mä­pääs­kyt kai­voi­vat jälleen pe­sä­ko­lon­sa ou­lu­lais­ra­ken­ta­jien hiek­ka­ka­soi­hin

Vaatteet: Kaksi ou­lu­lais­ta vaa­te­yri­tys­tä tais­te­lee pi­ka­muo­ti­bis­nes­tä vastaan

Oulu: Kii­ke­liin suun­ni­tel­tu me­ri­kyl­py­lä hakee jälleen li­sä­ai­kaa – ja on to­den­nä­köi­ses­ti saa­mas­sa sitä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Poliisi liikkuu nyt myös mön­ki­jöil­lä

Pohjoisen poliiseja aletaan nähdä entistä useammin mönkijöiden puikoissa Oulun ja Lapin läänin poliisilaitosten saatua viime kesänä käyttöönsä neljä tielii

-
Kuva: Heikki Ketola

Pohjoisen poliiseja aletaan nähdä entistä useammin mönkijöiden puikoissa Oulun ja Lapin läänin poliisilaitosten saatua viime kesänä käyttöönsä neljä tieliikennemönkijää, ensimmäisinä poliisilaitoksina Suomessa.

Hankintojen taustalla on uusien ajoneuvoryhmien aiheuttamat vaatimukset poliisin tietotaidolle ja osaamiselle sekä moottorikelkkoihin ja -pyöriin verrattuna poikkeuksellisen pitkä käyttöaika vuodessa.

Oulun läänin hankitut kaksi ja toinen Lapin läänin nelipyöristä olivat kovassa käytössä viime viikolla Taivalkosken Maijanlammella, jossa kymmenen poliisia sai niihin liittyvää koulutusta. Kaksipäiväisellä kurssilla oli käytettävissä myös kymmenkunta maahantuojien ja jälleenmyyjien mönkijää, joten konstaapelit pääsivät hyvin kärryille, millaisia laitteita teillä ja maastossa tällä hetkellä liikkuu.

"Kun valmiuksia parannetaan ja tietotaito kasvaa, voimme entistä paremmin kertoa näistä ajoneuvoista ja niiden käyttöä koskevista asioista kansalaisillekin", kertoi yhtenä kouluttajana ja kurssin johtajana toiminut ylikonstaapeli Markus Aho Jokilaaksojen poliisilaitoksesta.

Koulutukseen osallistui kolme poliisia Koillismaan ja Jokilaaksojen poliisilaitoksista sekä kaksi poliisia Oulun ja Kainuun poliisilaitoksista. Kurssi koostui luokkaosuudesta, jonka sisältönä oli aihepiiriä koskeva lainsäädäntö pääpiirteittäin, laitteiden tekninen esittely sekä onnettomuuksien tulkinta.

Ulkona tutustuttiin mönkijöiden ajo-ominaisuuksiin sekä harjoiteltiin niiden turvallista kuljettamista eri tilanteissa ja olosuhteissa. Kaikilla ei ollut aiempaa kokemusta mönkijöillä ajamisesta.

Yleinen ihmetyksen aihe oli, miten moninaiseen käyttöön ja olosuhteisiin mönkijä työvälineenä soveltuu, yksi kurssilaisista, vanhempi konstaapeli Timo Jurvelin totesi.

"Varsinkin tieliikennemönkijät ovat jatkuvasti kasvava ajoneuvoryhmä. Laitteiden yleistyminen luo haasteita valvonnalle ja tietotaito tuli tarpeeseen", hän lisäsi.

Poliisit tulevat käyttämään ajopelejään myös maastoliikenteen valvonnassa, kevyen liikenteen valvonnassa, metsästyksen ja kalastuksen valvonnassa, erilaisissa isoissa yleisötilaisuuksissa sekä etsinnöissä.

Suomessa arvioidaan olevan tällä hetkellä 90 000--100 000 mönkijää. Määrä on joissakin arvioissa suurempi kuin moottorikelkkojen määrä.

Mönkijöitä on neljää eri tyyppiä, joita kutsutaan maasto-, mopo-, katu- ja traktorimönkijöiksi. Niiden käyttöön sovellettavat määräykset ja lainsäädäntö vaihtelevat, mikä on Ahon mukaan omiaan tuomaan painetta poliisin työlle ja aiheuttamaan käyttäjissä epätietoisuutta.

"Lainsäädäntö on epäselvä, eikä se ole kaikilta osin mukautunut nykytilanteeseen", hän sanoi.

Kaikilta mönkijöiltä ei esimerkiksi vaadita rekisteröintiä, mikä on Ahon mielestä yksi epäkohta. Hänestä rekisteröintipakko toisi nelipyöräisille virallisen statuksen, mikä helpottaisi niiden valvontaa.

Myös kypäränkäyttö tulisi säätää Ahon mielestä pakolliseksi. Sillä ehkäistäisiin vakavia tapaturmia ja kuolemantapauksia liikenneonnettomuuksissa. Nyt kypärän käyttövelvoite on vain tieliikenteessä liikkuvien katumönkijöiden ja mopomönkijöiden kuljettajilla.

Mönkijöihin liittyvä lainsäädäntö tulee mahdollisesti selkiytymään maastoliikenne-, tieliikenne- ja ajoneuvolain tarkistamisen yhteydessä.