Tilaajille

Poliisi kaipaa re­surs­se­ja las­ten­vaa­ni­joi­den pal­jas­ta­mi­seen ver­kos­sa – Hy­väk­si­käyt­tö­ri­kos­ten tor­ju­mi­nen vaatii koko yh­tei­sön pa­nok­sen

Suomessa työskentelee muutamia kymmeniä nettipoliiseja. Poliisin näkyminen sosiaalisessa mediassa luo turvallisuutta.

Suomessa työskentelee muutamia kymmeniä nettipoliiseja. Poliisin näkyminen sosiaalisessa mediassa luo turvallisuutta. Lasten seksuaaliväkivallan järjestelmällinen torjuminen verkossa puuttuu Suomesta miltei kokonaan. Poliisi painottaa, ettei se kykene yksin estämään lapsiin kohdistuvia rikoksia — tarvitaan laajaa yhteistyötä.

Nettipoliisin työ on riittämätöntä ehkäisemään alaikäisiin verkon kautta kohdistuvia rikoksia, kuten houkuttelua, arvioi poliisi. Nettipoliisin työtä voi verrata lähipoliisitoimintaan ja poliisin näkymiseen kadulla.

– Poliisin näkyminen tuo turvallisuutta, mutta pelkällä näkyvyydellä ei rikoksia ehkäistä, sanoo ylikomisario Jari Taponen, joka johtaa Helsingin poliisin ennalta ehkäisevää toimintaa.