Korona: Toimi näin, jos tulet ki­peäk­si tai epäilet ko­ro­na­tar­tun­taa – Ko­ko­sim­me PPSHP:n ja muiden toi­mi­joi­den ohjeet yhteen

Koronanyrkki: Ul­ko­ti­lo­ja kos­ke­via ra­joi­tuk­sia tar­kas­tel­laan uu­del­leen

Poliisi jul­kai­si vir­heel­li­sen lo­ma­ke­jär­jes­tel­män – hen­ki­lö­tie­to­ja ja pu­hal­lus­ko­keen tu­lok­sia joutui ul­ko­puo­li­sil­le

Uusi lomakejärjestelmä julkistettiin tieliikennelain uudistuksen yhteydessä. Se kerkesi olla käytössä kolme päivää, jonka jälkeen virhe korjattiin.

Poliisihallituksen tiedonhallintapäällikkö Annina Hautala kiittelee erityisesti niitä kenttäpoliiseja, jotka virheen huomasivat ja tekivät siitä heti poikkeamailmoituksen.
Poliisihallituksen tiedonhallintapäällikkö Annina Hautala kiittelee erityisesti niitä kenttäpoliiseja, jotka virheen huomasivat ja tekivät siitä heti poikkeamailmoituksen.
Kuva: VESA JOENSUU

Poliisin liikenneonnettomuuksia koskevassa lomakkeessa oli virhe, jonka seurauksena ylimääräistä henkilötietoa tulostui lomakkeelle. Poliisin lomakejärjestelmää uudistettiin, kun uusi tieliikennelaki astui voimaan.

Ongelma koski ainoastaan 1. – 3. kesäkuuta iltapäivään mennessä tapahtuneita liikenneonnettomuuksia, joista on tulostettu osallisille lomake vakuutusta varten.

Lomakkeen virhe korjattiin välittömästi, kun se havaittiin ja lomake otettiin takaisin käyttöön 4. kesäkuuta.

Lomakejärjestelmän avulla tulostettiin kuudentoista liikenneonnettomuuden osallisille lomake, johon oli tulostunut muiden liikenneonnettomuuden osallisten tietoja.

Ne pitivät sisällään perustietojen, kuten nimen ja syntymäajan, lisäksi ylimääräisinä tietoina yhteystiedot ja tieto puhalluskokeen tuloksesta.

– Poliisi kiinnittää tietosuojaan jatkuvaa huomiota. Toimimme tehtäväkentällä, jossa meidän tulee erityisesti suojella ihmisten yksityisyyttä ja muita oikeuksia. Olemme tapahtuneesta pahoillamme, sanoo tiedonhallintapäällikkö Annina Hautala Poliisihallituksesta

Poliisi on lähettänyt tiedon virheestä kaikille osallisille lain edellyttämällä tavalla ja pyytänyt palauttamaan virheelliset lomakkeet. Yksittäisessä onnettomuudessa on ollut enimmillään viisi osallista.

Onnettomuuksissa on ollut yhteensä 47 osallista, joita lomakevirhe koskee. Kaikkiin osallisiin on oltu yhteyksissä. 

Virhe lomakkeessa havaittiin kenttätyössä ja asian selvittäminen käynnistyi heti poliisin sisäisenä poikkeamailmoituksena. Poliisi on tehnyt tietosuojavaltuutetulle ilmoituksen henkilötietojen suojaan liittyvästä poikkeamasta ja virhe on korjattu välittömästi.