Puheenaihe: Onko pyö­rä­var­kauk­sia mah­dol­lis­ta estää?

Vanhat kuvat: Ve­den­pai­su­mus ali­ku­lus­sa ja muita Oulun tulvia

Video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa

Mainos: Markkinointitoimisto Kolmas Polvi etsii markkinoinnin asiantuntijaa - tutustu ja hae tästä

Poh­jo­la­ko­ti on jo aloit­ta­nut muu­tos­työt – Nuorten Ys­tä­vien mukaan johto ei ole ollut riit­tä­vän hyvin teh­tä­vien tasalla

Nuorten Ystävät -palvelut Oy:n johto pitää vakavana eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen pöytäkirjassa esitettyä huomiota siitä, että Pohjolakodissa ei ole huomioitu laillisuusvalvojien antamaa ohjeistusta eikä käytäntöjä ole muutettu niiden mukaisesti.

Nuorten Ystävät ry:n omistama Pohjolakoti Muhoksella on koulukoti.
Nuorten Ystävät ry:n omistama Pohjolakoti Muhoksella on koulukoti.
Kuva: Moilanen Jukka-Pekka

Nuorten Ystävät -palvelut Oy:n johto pitää vakavana eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen pöytäkirjassa esitettyä huomiota siitä, että Pohjolakodissa ei ole huomioitu laillisuusvalvojien antamaa ohjeistusta eikä käytäntöjä ole muutettu niiden mukaisesti.

Muhoksen Pohjolakoti on yksi Nuorten Ystävien pyörittämistä yksiköistä Suomessa.

– Tämä osoittaa, että organisaation sisäinen valvonta ei ole toiminut eikä Pohjolakodin johto ole ollut riittävän hyvin tehtävien tasalla, oikeusasiamiehelle perjantaina annetussa selvityksessä nyt myönnetään.

Organisaatiorakenteessa ja sisäisessä valvonnassa on tehty muutoksia ja koulukodin johtoryhmän kokoonpano on tarkistettu.

Johto myös jalkautuu työskentelemään säännöllisesti yksiköihin, jotta haastavia tilanteita voidaan käsitellä yksiköissä yhdessä ja samalla jakaa osaamista ja onnistumisia.

Apulaisoikeusasiamies löysi keväisellä yllätystarkastuksella koulukodista useita lainvastaisia käytäntöjä, joihin nyt vaaditaan muutosta. Pohjolakoti toimitti perjantaina apulaisoikeusasiamiehelle vaaditun selvityksen muutostöistä ja toimenpiteistä.

Selvityksen mukaan vakavimmat huomiot ovat koskeneet pääosin kahta koulukodin yksikköä, mutta kaikkien yksiköiden toimintakäytännöt on tarkistettu ja niihin on tehty tarvittavat muutokset.

Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi aloitettiin Pohjolakodissa välittömästi ja toimenpiteet jatkuvat edelleen. Esimerkiksi siivousta vähennettiin, liikkumista lisättiin ja rajoituspäätösten kirjaaminen otettiin erityisseurantaan.

Nuorten esille tuomien kokemusten perusteella henkilötarkastukset tullaan tekemään siirrettävän sermin takana. Nuori voi sermin suojasta ojentaa yhden vaatekappaleen kerrallaan tarkastettavaksi ja saa tarkastuksen jälkeen takaisin puettavaksi.

Uuden ohjeistuksen mukaan nuoresta ei voi ottaa kiinni fyysisesti esimerkiksi sohvalta tai sängystä ylös nostamiseksi eikä häntä voi fyysisesti saattaa tekemättä jääneen tehtävän luo. Nyt myös vaatteiden vaihtaminen eristyshuoneeseen mentäessä on kielletty.

Rauhoittumishuoneen kameravalvonnan suuntausta on muutettu siten, että saniteettitilat jäävät kuva-alueen ulkopuolella ja nuoren yksityisyys säilyy.