Yrityskaupat: Ou­lu­lai­nen oh­jel­mis­to­yri­tys Cu­bi­Ca­sa myytiin USA:han

Urheilu: Paula Ranta, 21, on hank­ki­nut jä­ri­syt­tä­vän määrän lihasta vuo­des­sa ja tähtää maail­man par­haak­si

Poh­jois-Suo­men me­tal­li- ja ko­ne­pa­ja­yri­tys­ten yh­tei­sön eu­roop­pa­lais­ta yh­teis­työ­tä edis­tä­väl­le hank­keel­le 240 000 euron ra­hoi­tus

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat -tutkimusryhmä ja Oulun ammattikorkeakoulu ovat saaneet 240 000 euron rahoituksen verkostoitumisen edistämiseen.

Pohjois-Pohjanmaan liitto myönsi rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastosta Pohjois-Suomen metalli- ja konepajayritysten ja alan tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteisön eurooppalaisen yhteistyön tiivistämiseen.

Tuotanto 27 -hanke pyrkii kehittämään ja laajentamaan Pohjois-Suomen valmistavaa teollisuutta ja sitä tukevien TKI-toimijoiden toimintaa tiivistämällä niiden yhteyksiä kansallisiin ja eurooppalaisiin aloitteisiin ja ohjelmiin.

Hanke toimii yhdessä Pohjois-Pohjanmaan liiton ”Kansainvälinen ja verkostoitunut Pohjois-Pohjanmaa” hankkeen kanssa. Vuoden 2021 alusta alkava hanke on kaksivuotinen.

Rahoittamassa ovat mukana Pohjois-Pohjanmaan liiton lisäksi Nivalan kaupunki, Nivala Haapajärven seutu Nihak ry sekä Nivalan Teollisuuskylä Oy.