Henkirikokset: Oulussa jo toinen hen­ki­ri­kos viikon sisään

Lumi: Oulussa on nyt lunta poik­keuk­sel­li­sen paljon

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­des­sa kä­si­tel­tiin viime vuonna edel­leen vuoden 2015 tur­va­paik­ka-asioi­ta – "Voi­daan hyvin puhua jär­jes­tel­mä­ta­son oi­keus­tur­vaon­gel­mas­ta"

Suullisten käsittelyiden määrä oli viime vuonna ennätyskorkea, selviää hallinto-oikeuden toimintakertomuksesta.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa korostui viime vuonna kaksi asiaa: suullisten käsittelyiden ennätyskorkea määrä ja koronapandemia. Tieto ilmenee tänään julkaistusta vuoden 2021 toimintakertomuksesta.

Korona näkyi paitsi etätyötavoissa, myös sellaisten valitusten hypähdyksenä, jotka oli tehty tartuntatautilakiin perustuvista viranomaispäätöksistä.

Hallinto-oikeuteen saapui kertomusvuonna 1 843 asiaa ja se ratkaisi 1 854 asiaa. Suullisia käsittelyjä oli noin 120 kappaletta, joista valtaosa koski turvapaikka- ja huostaanottoasioita.

Turvapaikka-asioissa kysymys oli edelleen vuoden 2015 pakolaiskriisin selvittämisestä.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa järjestettiin viime vuonna ennätysmäärä suullisia käsittelyjä, noin 120 kappaletta, joista valtaosa turvapaikka- tai huostaanottoasioissa. Tieto ilmenee hallinto-oikeuden tänään julkaistusta vuoden 2021 toimintakertomuksesta.

– Voidaan hyvin puhua järjestelmätason oikeusturvaongelmasta, kun tähän liittyviä juttuja oli yhä laajalti vireillä maamme eri hallinto-oikeuksissa, kirjoittaa ylituomari Mikko Pikkujämsä.

Pikkujämsä kiinnittää omassa katsauksessaan huomiota myös siihen, että koronan aiheuttama tyytymättömyyden yleistyminen voi näkyä muunlaistenkin kriisien yhteydessä, ja tähän olisi hyvä varautua.