Terveys: Ou­lu­lai­nen Olli Jun­tu­nen meni vat­sa­ki­vun takia lää­kä­riin, samalla löytyi keuh­ko­ve­ri­tulp­pa

Pääkirjoitus: Koulua ei saa uu­vut­taa uu­dis­tus­myl­lä­käl­lä

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­des­sa kä­si­tel­tiin viime vuonna edel­leen vuoden 2015 tur­va­paik­ka-asioi­ta – "Voi­daan hyvin puhua jär­jes­tel­mä­ta­son oi­keus­tur­vaon­gel­mas­ta"

Suullisten käsittelyiden määrä oli viime vuonna ennätyskorkea, selviää hallinto-oikeuden toimintakertomuksesta.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa korostui viime vuonna kaksi asiaa: suullisten käsittelyiden ennätyskorkea määrä ja koronapandemia. Tieto ilmenee tänään julkaistusta vuoden 2021 toimintakertomuksesta.

Korona näkyi paitsi etätyötavoissa, myös sellaisten valitusten hypähdyksenä, jotka oli tehty tartuntatautilakiin perustuvista viranomaispäätöksistä.

Hallinto-oikeuteen saapui kertomusvuonna 1 843 asiaa ja se ratkaisi 1 854 asiaa. Suullisia käsittelyjä oli noin 120 kappaletta, joista valtaosa koski turvapaikka- ja huostaanottoasioita.

Turvapaikka-asioissa kysymys oli edelleen vuoden 2015 pakolaiskriisin selvittämisestä.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa järjestettiin viime vuonna ennätysmäärä suullisia käsittelyjä, noin 120 kappaletta, joista valtaosa turvapaikka- tai huostaanottoasioissa. Tieto ilmenee hallinto-oikeuden tänään julkaistusta vuoden 2021 toimintakertomuksesta.

– Voidaan hyvin puhua järjestelmätason oikeusturvaongelmasta, kun tähän liittyviä juttuja oli yhä laajalti vireillä maamme eri hallinto-oikeuksissa, kirjoittaa ylituomari Mikko Pikkujämsä.

Pikkujämsä kiinnittää omassa katsauksessaan huomiota myös siihen, että koronan aiheuttama tyytymättömyyden yleistyminen voi näkyä muunlaistenkin kriisien yhteydessä, ja tähän olisi hyvä varautua.