Mainos

Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien uuden hal­li­tuk­sen ta­voit­tee­na on hel­pot­taa yrit­tä­jien arkea – ko­ro­na-ajan ku­rit­ta­mil­le yri­tyk­sil­le py­ri­tään an­ta­maan apua usein eri keinoin

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien uuden hallituksen tavoitteena on helpottaa yrittäjien arkea – korona-ajan kurittamille yrityksille pyritään antamaan apua usein eri keinoin.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Jussi Riikonen kertoo, että alueelle kootaan varhaisen tuen mallin mukainen osaajaverkosto auttamaan ja ohjaamaan yrittäjää akuuteissa tilanteissa.
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Jussi Riikonen kertoo, että alueelle kootaan varhaisen tuen mallin mukainen osaajaverkosto auttamaan ja ohjaamaan yrittäjää akuuteissa tilanteissa.
Kuva: Ester van Dam

Koronaepidemia on muuttanut yritysten ja yrittäjien toimintaa. Tilanne haastaa myös yrittäjäjärjestöä keskittymään oman toimintansa kehittämiseen. Tarkoituksena on toimia nopeasti ja joustavasti yrittäjän arkea parantaen.

”Vaikutukset talouteen ovat olleet suuret. Alueemme yrityksistä noin puolet uskoo, että vuodesta 2020 tulee heikompi kuin aiemmasta. Lisäksi noin kolmannes yrityksistä kertoo, että heidän yritystoimintansa muuttuu ja sopeutuu pysyvästi”, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Jussi Riikonen toteaa.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallitus keskittyy ensi vuonna auttamaan yrittäjät pahimman yli asiantuntevilla neuvontapalveluilla.

Kuntiin lisää yrittäjämyönteisyyttä

Tarkoituksena on myös raivata esteitä yrittämisen tieltä maakunnissa. Kuntiin tulisi saada yrittäjämyönteistä päätöksentekoa.

”Maakunnan elinvoima ja vetovoima nojaavat yrittäjyyteen. Onnistuminen kuntavaalissa lisää yrittäjämyönteistä elinkeinopolitiikkaa”, Riikonen painottaa.

Lisäksi varmistetaan yrittäjien mahdollisuus verkostoitua yrittäjäjärjestössä.

”Yrittäjän tärkein keino kasvaa on verkostoituminen. Meidän on varmistettava, että yrittäjillä on hyvät mahdollisuudet verkostoitua yrittäjäjärjestössä. Paikallisyhdistys on yrittäjän tärkein verkosto ja aluejärjestön on omalla toiminnallaan tuettava paikallisyhdistystoimintaa.”

Varhaisen tuen malli tekeille

Pohjois-Pohjanmaan alueen yrittäjille on tehty selviytymissuunnitelma. ”Pidämme tiivistä yhteyttä sidosryhmiin. EU-rakennerahastokauden mahdollisuudet saadaan alueen yritysten käyttöön.”

Yrittäjien digitaitojen kehittymistä seurataan. Yrittäjiä kannustetaan ja ohjataan kouluttautumaan digiosaamisessaan, mikäli tarvetta ilmenee. Verkkokaupan ja digimarkkinoinnin mahdollisuuksia kartoitetaan tehokkaammin.

”Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien verkosto ja vertaistuki sekä hyvät ja laajat neuvontapalvelut ovat yrittäjän tukena. Seuraamme aktiivisesti yrittäjien ja yritysten tilanteita ja reagoimme nopeasti mahdollisiin asiantuntijatarpeisiin.”

Varhaisen tuen mallin rakentaminen on osa toimintaa. Alueelle kootaan varhaisen tuen mallin mukainen osaajaverkosto. Se auttaa ja ohjaa yrittäjää tilanteissa, joissa yrittäjä tarvitsee ulkopuolista asiantuntijaa akuuteissa tilanteissa.

”Varmistamme, että jäsenyrittäjät ovat tietoisia tarjolla olevasta avusta ja että heidät ohjataan nopeasti tarvittavan avun piiriin.”