Koronarokotukset: Oulu tarjoaa nyt kak­kos­ro­ko­tet­ta ai­kais­tet­tu­na Ou­lu­hal­lis­sa

Kärpät: Pik­ku­pe­dot pa­la­si­vat jouk­kue­har­joi­tuk­siin tuo­reil­la vah­vis­tuk­sil­la

Mainos

Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jät solmi Oulun yli­opis­ton ja Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun kanssa poik­keuk­sel­li­sen yh­teis­työ­so­pi­muk­sen

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät solmi Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa poikkeuksellisen yhteistyösopimuksen, josta on hyötyä kaikille osapuolille. Yritykset saavat osaavaa työvoimaa, kun tarpeisiin vastataan jo opintosuunnitelmissa.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston välisessä kumppanuussopimuksessa on sovittu jo viestinnän konkretiasta.
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston välisessä kumppanuussopimuksessa on sovittu jo viestinnän konkretiasta.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät solmi kumppanuussopimuksen Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa maaliskuun alkupuolella. Oppilaitosyhteistyö on aina ollut Yrittäjille tärkeää.

”Kaikki yrittäjyydessä pohjaa osaamiseen. Kun yhteisistä kehittämistavoitteista sovitaan, palvelee se pk-yrityskenttää. Hyvää yhteistyötä on ollut aiemminkin, mutta tämä on loikka systemaattiseen strategiseen kumppanuuteen”, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen kertoo.

Ennen yhteistyö keskittyi hetkelliseen tarpeeseen esimerkiksi hankkeiden muodossa. Vastaavaa sopimusta ei Kolehmaisen mukaan ole missään muualla Suomessa. Tiiviistä yhteistyöstä hyötyvät kaikki.

”Kaikki uudet työpaikat alueellamme syntyvät pk-yrityksiin, joten korkeakoulujen on tärkeä tuntea yrityskenttä. Samalla opiskelijat tietävät, että koulu pysyy mukana ajassa. Tämä tuo vetovoimaa korkeakouluille.”

Työvoiman saatavuus paranee, kun osaamistarpeet tunnistetaan aikaisessa vaiheessa. Innovaatioitakin voi helpompi edistää yhdessä.

”Pieni yritys voi helposti ajatella, että korkeakoulut ovat liian hienoja oppilaitoksia siitä kiinnostuakseen. Sopimus viestii, että korkeakoulut ovat yritysten tukena niiden koosta riippumatta”, Kolehmainen sanoo.

Työelämälähtöistä opiskelua

Korkeakoulut odottavat yhteistyötä innolla. Oulun ammattikorkeakoulu voi tarjota yrityksille osaamistaan ja teknologian tutkimistaan.

”Meillä on hyvät ja uudet laitteet, joiden mahdollisuuksiin yritykset voivat tutustua. Opiskelu on työelämälähtöistä, joten yritykset voivat hyötyä opinnäytetöistä ja harjoitteluista ja löytää rekrytointikandidaatteja”, ammattikorkeakoulun rehtori Heidi Fagerholm kertoo.

Oulun yliopisto haluaa tarjota innovaatioita yrityksille.

”Yhteistyön avulla saamme tietoa yritysten tarpeista. Voimme huomioida tämän koulutustarjonnassa ja tutkimuksen suuntaamisessa”, yliopiston yhteistyösuhteiden vararehtori Arto Maaninen kertoo.

Yliopisto on tehnyt aiemmin yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kanssa, mutta se ei ollut yhtä systemaattista. Nyt yhdessä perustettavassa ohjausryhmässä seurataan, että yhteistyö menee oikeaan suuntaan.

Myös ammattikorkeakoululla on ollut yhteishankkeita yritysten kanssa, mutta ne ovat olleet isoja, monen yrityksen ja koulun hankkeita.

”Jatkossa hankkeita voi olla yhden tai kahden yrityksen kanssa, jolloin syntyy luottamuksellinen suhde”, Fagerholm sanoo.

Hyötyä myös opiskelijoille

Yhteistyöstä on etua opiskelijoillekin. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien verkostoista voi olla hyötyä esimerkiksi osaajatarpeen kohdentamisessa ja oman yrityksen perustamisessa.

”Yritykset saavat yhteistyön kautta kootusti meistä tietoa. Toivonkin yliopiston näkyvyyden paranevan pk-yrityksissä. Yritysbarometristä on selvinnyt, että iso osa niistä ei ole tehnyt yliopiston kanssa yhteistyötä”, Maaninen sanoo.

Myös ammattikorkeakoulu haluaa lisää kontakteja. Yhteishankkeissa opettajat voivat päivittää osaamistaan, ja samalla opetussuunnitelmia voi muuttaa vastaamaan työelämän muuttuneisiin tarpeisiin. Ammattikorkeakoululle tärkeää työssäoppimista voisi Fagerholmin mielestä laajentaa entisestään.

”Näin varmistetaan, että opiskelijat ovat viimeisellä osaamistasolla valmistuessaan. Opiskelijat voivat myös löytää tulevan työpaikan, kun pääsevät tutustumaan työelämään jo opintojen aikana.”