Lippu-uudistus: Bus­si­li­pun hinta Oulun kes­kus­tas­sa voi jopa kak­sin­ker­tais­tua

Kalevan kysely: Ar­ve­lut­ta­vat­ko Oulun Ki­vi­sy­dä­men py­sä­köin­ti­jär­jes­tel­män muu­tok­set?

Matkailu: Täl­lais­ta on Lapin mat­kai­luy­ri­tyk­sis­sä, joista työn­te­ki­jät puhuvat lähes pel­käs­tään hyvää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen alue­hal­li­tus ko­koon­tui en­sim­mäis­tä kertaa – hal­li­tus perusti ylim­pien joh­ta­jien virat ja päätti pal­ve­lu­alue­jaos­ta

Pohjois-Pohjanmaan aluehallitus kokoontui ensimmäiseen viralliseen kokoukseensa.
Pohjois-Pohjanmaan aluehallitus kokoontui ensimmäiseen viralliseen kokoukseensa.
Kuva: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Aluehallitus kokoontui ensimmäiseen viralliseen kokoukseensa 3. maaliskuuta puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla.

Aluevaltuusto hyväksyi 1. maaliskuuta hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön siirtosuunnitelman ja -sopimuksen. Siirtosuunnitelman mukaisesti aluehallitus perustaa johtavien viranhaltijoiden virat ja vahvistaa virkojen kelpoisuusvaatimukset.

Virkoihin valinnat tehdään siten, että henkilöt aloittavat virassaan 1.1.2023 eli samanaikaisesti, kun siirtyvät liikkeen luovutuksella hyvinvointialueelle. Virkoihin valitut henkilöt henkilö voidaan ottaa määräaikaisiin ja mahdollisesti osa-aikaisiin virkasuhteisiin enintään 31.12.2022 saakka.

Aluehallitus kävi keskustelua virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja hakumenettelystä ja teki niihin muutoksia, joilla varmistetaan parhaiten sopivien osaajien hakeutuminen tehtäviin ja oikeudenmukainen menettely. Kaikki muutosehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimialue- ja tehtäväaluejohtajien virat laitetaan haettavaksi 7.–23. maaliskuuta. Virat laitetaan haettavaksi sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn, lukuun ottamatta pelastuksen toimialajohtajaa ja yliopistosairaalan tehtäväaluejohtajaa, joita haetaan julkisella haulla.

Pelastusjohtajan kohdalla ulkoisen haun perusteena on merkittävä organisaatiomuutos ja kahden pelastuslaitoksen yhdistäminen. Yliopistosairaalan johtajan viran kohdalla kyseessä on kokonaan uusi tehtävä, jota ei ole siirtyvissä organisaatioissa.

Yksi viidestä hyvinvointialueen sote-palvelutuotannon toimialueista on perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria.

Toimialueen tavoitteena on palveluiden monialaisuuden, yhteentoimivuuden, laadun ja saatavuuden parantaminen. Painotusta siirretään raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön.

Uudella tavalla toimintoja yhteen kokoavan toimialueen työn tueksi esitetään perustettavaksi seurantaryhmä.