Vastaa kyselyyn: Miten osa-ai­ka­työl­lä pärjää?

Musiikki: Ou­lu­lais­per­heen kaikki jäsenet ovat kovia muu­si­koi­ta

Huoltajuus: Lap­sis­taan tais­tel­leen ou­lu­lai­si­sän uh­ka­sak­ko­vaa­ti­mus hy­lät­tiin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Se­bas­tian Tynk­ky­nen esittää poikien sil­po­mi­sen kiel­tä­mis­tä la­ki­aloit­tees­saan

Sebastian Tynkkynen on perussuomalaisten oululainen kansanedustaja.
Sebastian Tynkkynen on perussuomalaisten oululainen kansanedustaja.

Perussuomalaisten oululainen kansanedustaja Sebastian Tynkkynen vaatii kaikkia poikien ei-lääketieteellisiä ympärileikkauksia kiellettäväksi lakialoitteessaan.

Nykyisellään kaikki lasten silpomiset tuomitaan pahoinpitelyrikoksina, mutta poikien osalta korkein oikeus on linjannut, että muusta kuin lääketieteellisistä syystä tehty pojan ympärileikkaus täyttää pahoinpitelyrikoksen tunnusmerkistön, mutta ei ole rangaistava tilanteessa, jossa sitä voidaan pitää lapsen edun mukaisena.

Tällainen tapaus voi tulla kysymykseen, kun ympärileikkaus tehdään uskonnollisista syistä. Tällaiseen käytäntöön myös Tynkkynen mediatiedotteessaan viittaa.

– Esinahan poisto on peruuttamaton toimenpide, vaikka vanhempien valinta lapsen uskonnon suhteen ei ole. Suomessa vallitsee sekä uskonnonvapaus että yksilön oikeus fyysiseen koskemattomuuteen. Näin ollen vanhemmilla ei tule olla oikeutta muokata lapsen kehoa pysyvästi uskonnollisiin syihin vedoten, Tynkkynen sanoo tiedotteessaan.

Tynkkynen katsoo, että nykyistä oikeuskäytäntöä voidaan pitää päinvastaisena sille, mihin Suomi on sitoutunut YK:n lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa.

Tyttöjen ja naisten silpomista käsitellään eduskunnassa kansalaisaloitteen pohjalta. Asia on ollut lakivaliokunnassa, jonka mukaan nykytilaa on aiheellista arvioida uudelleen muun muassa sääntelytilanteessa ja yhteiskunnallisissa olosuhteissa vuosien aikana tapahtuneiden muutosten vuoksi. Valiokunta katsoo, että tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen rangaistavuutta on tarpeen selkeyttää.

Valiokunnan perussuomalainen puheenjohtaja Leena Meri on kertonut, että asiantuntijakuulemisissa on tullut ilmi huoli suomalaisten poikien esinahkojen leikkelystä ei-lääketieteellisillä perusteilla.

Valiokunta päätyi siihen, että myös poikien ei-lääketieteellisiin ympärileikkauksiin liittyy sääntelytarpeita, joita on aiheellista selvittää ja arvioida tarkemmin.

Valiokunnan mietintö tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen osalta oli yksimielinen. Poikien ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen osalta valiokunnan mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joista toisen jättivät Antero Laukkanen (kd.) ja Eva Biaudet (rk.). He katsoivat, että valiokunnan näkemyksestä olisi syytä poistaa poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta koskevat kappaleet ja virkkeet ja että eduskunta hyväksyy valiokunnan mietinnön siltä osin kuin se koskee tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen kieltämistä.

Toisen vastalauseen jättivät valiokunnan perussuomalaiset kansanedustajat Leena Meri, Sebastian Tynkkynen ja Mari Rantanen, jotka edellyttivät, että valtioneuvosto ryhtyy mahdollisimman ripeästi toimenpiteisiin kaikkien pojille ei-lääketieteellisistä syistä tehtävien ympärileikkausten kieltämiseksi ja säätämiseksi rikoslaissa rangaistavaksi ja antaa tarvittavat lakiehdotukset eduskunnan käsiteltäviksi kuluvan vaalikauden aikana.

Korjattu kello 16.45: Toisen vastalauseen jättivät perussuomalaiset kansanedustajat. Lisätty tuon vastalauseen sisältö tiivistettynä juttuun.