Silpomiset
Perussuomalaisten Sebastian Tynkkynen esittää poikien silpomisen kieltämistä lakialoitteessaan

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Se­bas­tian Tynk­ky­nen esittää poikien sil­po­mi­sen kiel­tä­mis­tä la­ki­aloit­tees­saan

02.10.2020 16:05 3