Per­he­asun­non poh­ja­ker­ros on suun­ni­tel­tu lin­jak­kaas­ti Oulun Kiu­lu­kan­kaal­la – si­sään­käyn­ti­ka­tok­sen ja la­si­te­tun te­ras­sin mie­len­kiin­toi­nen yh­dis­tel­mä

Hiukkavaaran kasarmialueen pohjoispuolella, rakennetun Oulun itäreunalla sijaitseva Kiulukangas on pientalovaltainen, lapsiperheiden suosima asuinalue.

-
Kuva: Puroila Oy

As Oy Oulun Saunavihta. Puroila Oy. Suunnittelu Arkkijussi Oy. Asunto A3, 4–5h+kt+s, 116,5 neliötä. Mh. 257 000 euroa.

Hiukkavaaran kasarmialueen pohjoispuolella, rakennetun Oulun itäreunalla sijaitseva Kiulukangas on pientalovaltainen, lapsiperheiden suosima asuinalue.

Hiukkavaaran erinimisillä kankailla erillispientalojen yhtiöt ovat tyypillisiä. Tämänkertainen asuntopuntarikohde poikkeaa trendistä aavistuksen, kyseessä on elokuussa valmistuva viiden kaksikerroksisen paritalon kokonaisuus.

Yhtiön neljä tai viisi huonetta sisältävät asunnot sijoittuvat siten, että 118,5 neliön asunnot rajautuvat Raitotien viereiseen puistoalueeseen, ja loput neljä 116,5 neliöistä asuntoa tontin pohjoispuolella kulkevaan Savusaunantiehen, josta myös tontille ajo on järjestetty.

Tiivisti rakennetun tontin reunoja kiertävän nurmialueen, asuntokohtaisten pienten aidattujen pihojen ja tontin laitaan sijoittuvan pienen leikkialueen käsittävät viheralueet jäävät määrältään varsin maltillisiksi. Luonto on kuitenkin alueella muuten vahvasti läsnä.

Ajoväylä hallitsee tontin keskelle talojen väliin jäävää pihatilaa. Tehokkaasta tontinkäytöstä huolimatta korttelin sisäosasta muodostuu pienipiirteisen viihtyisä sekä hienosti käytännöllinen, yksityiskohtaisen ja osaavan suunnittelun ansiosta.

-
Kuva: Puroila Oy

Vierekkäiset lautaverhoillut ja harjakattoiset talot kytkeytyvät toisiinsa kiinni matalampien katososien välityksellä. Katosten alla pysyvät säältä suojassa niin auto, polkupyörät kuin rakennukseen sisään kulkeva asukaskin. Myös asuntokohtaisiin varastoihin kuljetaan katosten kautta. 

Erityisesti pienemmässä asuntotyypissä, johon tässä paneudutaan, on sisäänkäyntikatoksen ja etelään suuntautuvalle aidatulle pihalle avautuvan lasitetun terassin yhdistelmä mielenkiintoinen, onnistunut ja suojaisa.

Asunnon pohjakerros on suunniteltu linjakkaasti siten, että aputilat sekä portaikko sijoittuvat kaikki samalle seinälle. Suoraan eteisestä avautuvan olohuoneen, keittiön ja ruokailutilan yhdistelmälle jää avara yhtenäinen tila.

Ruokailutilaan sijoittuu varaus neljännelle makuuhuoneelle, jolle voisi olla kysyntää vierashuoneena tai muuten perhekoon vuoksi. Ruokapöytä siirtyisi olohuoneeseen, mutta tällöin oleskelutilat saattaisivat jäädä jo pieneksi, tai ainakin kalustettavuus kärsisi entisestään.

Yhtenäisen tilan varjopuolena on tässä juuri haastava kalustettavuus. Esimerkiksi televisiolle voi olla vaikea keksiä olohuoneesta paikkaa. Eteistiloja järjestelemällä voisi kalustettavaa seinää syntyä lisää.

Toiseen kerrokseen ulottuva olohuone on silti todella näyttävä ja valoisa. Korkean tilan yhteyteen sijoittuvan yläkerran aulan sekä parvekkeen ansiosta asunto on tilallisesti hyvin rikas, koska tilaa on mahdollista havainnoida useista suunnista. Yläkerran makuuhuoneet ovat reilun kokoisia ja siten monella tavalla kalustettavissa.

Joissain ennakkoluulottomissa ulkomaisissa esimerkeissä korkeaan oleskelutilaan on viritetty toisen kerroksen tasoon vielä kestävä, mutta kuitenkin joustava naruverkko. Tämä ratkaisu, jonka määräystenmukaisuus Suomessa tulisi toki neuvotella rakennusvalvonnan kanssa, toisi halvalla lisää oleskelutilaa poistamatta kuitenkaan täysin korkean tilan avaruutta ja valoisuutta.