Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Pe­rä­me­ren­kaa­ri on nos­tet­ta­va asia­lis­tal­le pää­tök­sen­teos­sa – Poh­jois-Suo­mi ja Poh­jois-Ruot­si ovat tu­le­vi­na vuo­si­kym­me­ni­nä suurten mul­lis­tus­ten koh­tee­na

Perämeren pohjoisosa muodostaa Perämerenkaaren yhteistyöalueen, joka on Euroopan unionin pohjoisin teollisuuden, tutkimuksen ja tietotaidon keskittymä. Alueella on myös suuria yhteisiä haasteita, joita ovat harva asutus, väestönkehitys sekä riittämätön infrastruktuuri. Alue on luonnonvaroiltaan rikas.

Suurin haaste ilmastonmuutoksesta johtuen alueellamme on siirtyä hiilineutraaliin teräksen tuotantoon ja vetytalouteen, jotka ovat nostaneet Perämerenkaaren globaalin huomion kohteeksi sekä teollisen politiikan keskiöön. Terästeollisuuden rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa on niin merkittävä, että molempien maiden hallitukset ovat lisänneet rooliaan SSAB:n hallinnossa.