Kolumni: Mol­do­van se­pa­ra­tis­ti­alueel­la Trans­nist­rias­sa jän­nit­teet tun­tui­vat jo vuonna 2019

Kevään ylioppilastulokset: Katso listoja Oulun ja muun Poh­jois-Poh­jan­maan uusista yli­op­pi­lais­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Pe­rä­me­ren ran­ta­nii­tyil­le kun­nia­mai­nin­ta Eu­roo­pan mai­se­ma­kil­pai­lus­sa – voitto meni Ita­lial­le luos­ta­ri­kau­pun­gin kun­nos­tuk­ses­ta

Nautoja hoitamassa perinnemaisemaa ja arvokasta merenrantaluontoa Hailuodossa.
Nautoja hoitamassa perinnemaisemaa ja arvokasta merenrantaluontoa Hailuodossa.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely-keskus) toteuttama Perämeren rantaniittyjen hoitohanke sai kunniamaininnan Euroopan neuvoston maisemapalkinto -kilpailussa.

Hankkeessa Perämeren rantaniittyjen maisemaa ja luontoa on hoidettu pitkäkestoisella ja laajamittaisella yhteistyöllä vuodesta 1995 lähtien. Umpeen kasvaneita alueita on kunnostettu ja palautettu laidunnuksen piiriin yhteensä jo 4000 hehtaaria.

Hanke valittiin Suomen parhaaksi maisemahankkeeksi vuonna 2020 ja edusti sen myötä Suomea  Euroopan neuvoston kilpailussa. Kunniamaininta on ely-keskuksen tiedotteen mukaan tunnustus esimerkillisistä, maisemanhoitoa edistävistä toimenpiteistä.

– Perämeren rantaniityt ovat Suomen laajimpia ja maisemaltaan sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta ainutlaatuisia. Hanke osoittaa, että luonnonhoidossa voidaan saavuttaa mittavia tuloksia viranomaisten sekä paikallisten karjatilojen ja maaseutuyrittäjien yhteistyöllä, kommentoi ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari.

Maisemapalkinnon voitti tänä vuonna Italian hanke, jossa kunnostettiin Bergamon kaupungin läheistä historialtaan ja luonnoltaan monimuotoista aluetta. Kunniamaininnat jaettiin lisäksi viidelle hankkeelle, joista Suomen Perämeren rantaniityt oli yksi. Kilpailuun osallistui yhteensä 12 hanketta ympäri Eurooppaa.