Mainos

Pen­ti­käi­nen hal­li­tus­neu­vot­te­li­joil­le: ”Lisää kan­nus­ti­mia ja kasvun esteet pois – Suomen ta­lous­kas­vu on suo­ma­lais­ten yri­tys­ten kasvun summa”

Mikael Pentikäisen mielestä tulevan hallituksen velvollisuus on vauhdittaa talouskasvua – velaksi eläminen saa nyt riittää.

Suomessa olisi Mikael Pentikäisen mielestä helpompi yrittää, mikäli Suomen Yrittäjien toiveet hallitusohjelmasta toteutuisivat.
Suomessa olisi Mikael Pentikäisen mielestä helpompi yrittää, mikäli Suomen Yrittäjien toiveet hallitusohjelmasta toteutuisivat.
Kuva: Suomen Yrittäjät

”Äänestäjät lähettivät eduskuntavaaleissa päättäjille selkeän viestin: talous pitää laittaa kuntoon. Jotta se onnistuu, uuden hallituksen pitää vauhdittaa talouskasvua. Tämä vaatii joukon toimenpiteitä, jotka kannustavat yrittäjiä ja omistajia kasvattamaan yrityksiään, helpottavat työvoiman saantia sekä lisäävät kilpailua ja markkinataloutta Suomessa”, painottaa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Suomen kasvu on Pentikäisen mielestä suomalaisten yritysten kasvun summa. Siksi on olennaista luoda kannustimia kasvulle ja raivata sen tieltä esteitä. ”Olemme vuosikymmenet tehneet toimia, jotka ovat vaikeuttaneet yrittäjyyttä ja luoneet hidasteita kasvulle. Hidasteita on nyt aika purkaa ja uudistaa Suomen talouden rakenteita. Hallitusohjelman pitää olla rohkea ja kunnianhimoinen. Tilanne on tällä hetkellä niin vaikea, ettei näpertely riitä.”

Hallitusohjelman pitää olla rohkea ja kunnianhimoinen. Tilanne on tällä hetkellä niin vaikea, ettei näpertely riitä.
Mikael Pentikäinen

Kolme toimenpidettä

Pentikäisen mielestä hallitusohjelmaan tarvitaan kolmen korin toimenpiteitä.

”Ensiksi pitää varmistaa, että yritysten verotus ei kiristy ja osinkoverotus on kasvuun  kannustava. Tällä hetkellä se ei ole sitä riittävästi, mikä näkyy kasvuhakuisten yritysten osuuden laskuna.”

Toinen tärkeä toimenpide on hänen mielestään työmarkkina- ja sosiaaliturvauudistukset, jotta työllisyysastetta saataisiin nostettua. ”Ansioturvaa pitää lyhentää ja sosiaaliturvan kannustavuutta lisätä. Lainsäädäntömuutokset, jotka kannustavat työllistämään ja helpottaisivat erityisesti pienen työnantajayrittäjän asemaa, olisivat nyt tarpeellisia. Tarvitsemme myös työperäistä maahanmuuttoa.”

Pentikäinen painottaa työn tärkeyttä, se tuo työllistyvän elämään merkitystä ja osallisuuden kokemusta. ”Työllisyyden lisääminen on aivan keskeistä myös julkisen talouden tervehdyttämisen ja yritysten kasvun turvaamisen kannalta.”

Kolmantena toimenpiteenä Pentikäinen tuo esille kilpailun ja markkinatalouden vahvistamisen. Investointeja pitää helpottaa ja nopeuttaa. ”Lisäksi yritysten roolia tulee lisätä julkisten palveluiden tuottamisessa, myös sote-palveluissa. Julkisia hankintoja tulisi tehdä paremmin.  Maksuehtosääntelyn valvontaa pitäisi helpottaa ja yritysten hallinnollista taakkaa keventää.

Hoidetut metsät ovat hyvinvoinnin lähde

”Mielestäni olisi äärimmäisen tärkeää turvata Suomen metsäteollisuuden puunhuolto. Kasvava ja hyvin hoidettu metsä on ilmastoteko. Siksi meidän pitää panostaa metsänhoitoon ja metsien uudistamiseen, mikä hyvin tehtynä turvaa myös teollisuuden puunhuollon. Metsät ovat todella merkittävä hyvinvoinnin lähde Suomen maakunnissa”, Pentikäinen korostaa.

Suomalaisen logistisen järjestelmän tulee olla kilpailukykyinen ja tiestön kunnossa. ”Tällä hetkellä tiet ovat osassa Suomea lähes kelvottomassa kunnossa. Teiden heikko kunto vaikeuttaa jo elinkeinotoimintaa eri puolilla maata.”

Mikäli Suomen Yrittäjien toiveet hallitusohjelmasta toteutuvat, on Suomi parempi paikka yrittää. ”Lisäksi Suomen kasvu vahvistuu, ja mahdollistaa ajan kanssa sen, että voimme panostaa palveluihin, turvallisuuteen ja koulutukseen. Voimme huolehtia kaikista Suomessa asuvista”, toivoo Pentikäinen.

Tällä hetkellä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan taloudellinen perusta murenee hänen mielestään vauhdilla. Eletään aivan liikaa velaksi. ”Tälle pitää tehdä loppu jo lastemme vuoksi. On kohtuutonta, jos jätämme lapsillemme perinnöksi turmeltuneen ilmaston ja rappeutuneen talouden. Se olisi kelvoton perintö tältä sukupolvelta. Siksi nyt on muutoksen aika.”