Pekka Perän eh­dol­li­nen vankeus muuttui sa­koik­si: Ho­vi­oi­keus hylkäsi useita syyt­tei­tä pörs­si­yh­tiö Tal­vi­vaa­ran nik­ke­li­tie­do­tus­ju­tus­sa

Helsingin hovioikeudessa käsiteltiin muun muassa sitä, tiedottiko pörssiyhtiö Talvivaara riittävän totuudenmukaisesti sijoittajille yhtiön nikkelituotannosta. Hovioikeus kumosi lukuisia syytteitä, joita käräjäoikeus langetti.

Helsingin hovioikeus hylkäsi kaksi syytettä, jotka käräjäoikeus luki Talvivaaran Kaivososakeyhtiön entisen toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan Pekka Perän syyksi. Perälle tuli ehdollisen vankeuden sijaan sakkoja hovioikeudessa.
Helsingin hovioikeus hylkäsi kaksi syytettä, jotka käräjäoikeus luki Talvivaaran Kaivososakeyhtiön entisen toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan Pekka Perän syyksi. Perälle tuli ehdollisen vankeuden sijaan sakkoja hovioikeudessa.
Kuva: Joel Maisalmi

Helsingin hovioikeudessa käsiteltiin muun muassa sitä, tiedottiko pörssiyhtiö Talvivaara riittävän totuudenmukaisesti sijoittajille yhtiön nikkelituotannosta. Hovioikeus kumosi lukuisia syytteitä, joita käräjäoikeus langetti.

Helsingin hovioikeus hylkäsi lukuisia syytekohtia Talvivaaran pörssiyhtiötä koskevassa arvopaperi- ja talousrikossyytteitä käsitelleessä haarassa.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n entisen toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Pekka Perän käräjäoikeudessa saama ehdollinen vankeusrangaistus muuttui hovioikeudessa 40 päiväsakoksi, joiden summa oli yhteensä 240 euroa.

Myös yhtiön talous- ja rahoitusjohtajana toimineen naisen ja yhtiön toimitusjohtajana hetken aikaa toimineen Harri Natusen syytteet ja siten myös sakkotuomiot kaatuivat.
Lisäksi tuotantojohtajana toimineen miehen sisäpiiritietojen käyttöä koskevista syytteistä kaatui suuri osa hovioikeudessa. Hovioikeus tuomitsi hänelle sakkoja.

Helsingin hovioikeus antoi torstaina ratkaisunsa kaivosyhtiötä pyörittäneen pörssiyhtiön arvopaperimarkkinarikossyytteitä koskevaan haaraan, jota hovioikeudessa istuttiin viime vuoden lopulla.

Tuomio oli äänestysratkaisu.

Kyse pörssiyhtiön tiedottamisesta

Arvopaperimarkkinarikossyytteissä oli kyse siitä, tiedottiko pörssiyhtiön johto Kainuussa toimivan kaivoksen nikkelituotannosta ja tuotantoennusteista riittävän todenmukaisesti ja ajoissa, jotta sijoittajille välittyi todenmukainen kuva yhtiön tilasta.

Oikeudessa kiistellyt tapaukset liittyvät vuosien 2011–2013 tapahtumiin.
Juttu eteni aikanaan hovioikeuteen, koska kaikki Helsingin käräjäoikeudessa tuomitut valittivat päätöksestä. Myös syyttäjä valitti päätöksestä hylättyjen syytteiden osalta.
Helsingin käräjäoikeus tuomitsi kesällä 2017 Pekka Perälle ja muille pörssiyhtiö Talvivaaran johtajille rangaistuksia erilaisista talous- ja arvopaperimarkkinarikoksista.

Perä sai kahdeksan kuukautta ehdollista vankeutta ja sakkoja käräjäoikeudessa kolmesta arvopaperimarkkinalakia koskevasta tiedottamisrikoksesta.

Rahoitusjohtaja ja Natunen saivat molemmat sakkoja yhdestä vastaavasta rikoksesta. Nämä syytteet hylättiin hovioikeudessa.

Lisäksi hovioikeus katsoi torstaisessa päätöksessään Perän syyllistyneen vain yhteen tiedottamisrikokseen kesällä 2013. Kaksi syytettä siis kaatui.

Käräjäoikeus lisäksi kaatoi jo useita Perää koskeneita syytteitä, joita syyttäjät ajoivat.
Käräjäoikeus tuomitsi myös yhtiön entiselle tuotantojohtajalle puoli vuotta ehdollista vankeutta ja sakkoja sisäpiirintiedon väärinkäytösrikoksista. Hovioikeus kumosi neljä käräjäoikeuden langettamaa syytekohtaa ja katsoi, että mies oli syyllistynyt kuuden sijaan kahteen sisäpiirintiedon väärinkäyttöön. Tämän vuoksi myös ehdollinen vankeus aleni sakoiksi.

Myös Talvivaaran Kaivososakeyhtiön saama yhteisösakko aleni hovioikeudessa 50 000 eurosta 20 000 euroon.

Kaivosta pyöritti pörssiyhtiön tytäryhtiö

Pörssiyhtiö Talvivaaraa pyöritti Kainuussa toiminutta Talvivaaran kaivosta tytäryhtiönsä Talvivaara Sotkamon kautta.

Myöhemmin Ahtiumiksi nimensä muuttanut pörssiyhtiö meni konkurssiin vuonna 2018.
Talvivaara Sotkamo hakeutui konkurssiin loppuvuonna 2014. Lopulta valtio-omisteinen Terrafame hankki kaivosliiketoiminnan Talvivaara Sotkamon konkurssipesältä vuonna 2015.

Talvivaara

Kaivosta pyörittää nykyisin Terrafame

Pekka Perä perusti kaivosliiketoimintaan keskittyvän Talvivaaran vuonna 2003. Tuotantonsa vuonna 2008 aloittaneesta kaivoksesta louhittiin pääsääntöisesti nikkeliä.

Tuotantovuosina kaivoksen kipsisakka-altaissa havaittiin useita vuotoja, joista seurasi ympäristövahinkoja kaivoksen lähialueille.

Ongelmien jälkeen kaivosyhtiö asetettiin konkurssiin 2014, ja valtio-omisteinen Terrafame osti vuonna 2015 kaivosliiketoiminnan. Valtio omistaa nykyisin Terrafamesta enemmistöosuuden.

Pörssiyhtiö Talvivaara yritti etsiä uutta liiketoimintaa ja vaihtoi nimensä Ahtiumiksi. Liiketoimintaa ei löytynyt ajoissa, ja Ahtium meni konkurssiin keväällä 2018.

Talvivaaran kaivoksen aiheuttamia ympäristövahinkoja on myös puitu eri oikeusasteissa.