Pekka Perälle tör­keäs­tä ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta kuusi kuu­kaut­ta eh­dol­lis­ta van­keut­ta – syyt­tä­jien vaa­ti­mat mil­joo­na­kor­vauk­set hy­lät­tiin

Rovaniemen hovioikeus on koventanut Talvivaaran kaivoksen perustajan Pekka Perän tuomiota ympäristörikosoikeudenkäynnissä, joka on yksi Suomen suurimmista.

Rovaniemen hovioikeus antoi tänään ratkaisunsa Talvivaaran ympäristörikosjutussa.
Rovaniemen hovioikeus antoi tänään ratkaisunsa Talvivaaran ympäristörikosjutussa.

Rovaniemen hovioikeus kovensi Talvivaaran kaivoksen perustajan Pekka Perän tuomiota yhdessä Suomen suurimmista ympäristörikosoikeudenkäynneistä. Perä tuomittiin tänään kuuden kuukauden ehdolliseen vankeuteen törkeästä ympäristön turmelemisesta. Käräjillä hänet oli tuomittu perusmuotoisesta ympäristön turmelemisesta sakkoihin.

Myös Talvivaara Sotkamon entisen toimitusjohtajan Harri Natusen tuomio koveni. Hovioikeus määräsi hänet maksamaan ympäristön turmelemisesta 100 päiväsakkoa eli 12 900 euroa, kun käräjillä tuomio oli 60 päiväsakkoa.

Entisen tuotantojohtaja Lassi Lammassaaren sakkotuomio ympäristön turmelemisesta pysyi ennallaan.

Metallitehtaan osastopäällikkönä toimineen miehen syyte hylättiin myös hovioikeudessa.

Syyttäjät vaativat Perää, Lammassaarta ja yhtiön varatonta konkurssipesää korvaamaan lisäksi 13,3 miljoonaa euroa rikoksella saavutettua hyötyä. Hovi hylkäsi vaatimuksen kokonaan. Yhtiön varaton konkurssipesä tuomittiin käräjillä menettämään 3,5 miljoonaa euroa rikoksella saatua hyötyä. Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden päätöksen ja vapautti yhtiön menettämisseuraamuksesta. Sen sijaan hovioikeus korotti yhtiölle määrättyä yhteisösakkoa 300 000 eurosta puoleen miljoonaan.

Jätevesien arvot ylittivät viranomaisille ilmoitetut

Kaivoksen toiminnasta syntyvät jätevesipäästöt eivät oikeuden mukaan vastanneet Talvivaaran ympäristölupahakemuksessaan ilmoittamia ja kaivoksen ympäristöluvan tietoja jäteveden natrium-, sulfaatti- ja mangaanipitoisuuksista. Oikeuden mukaan yhtiön johdon toiminta ei ollut tahallista, mutta erityisesti Perän menettely osoitti, että yhtiön johto suhtautui piittaamattomasti lain säännöksiin ja viranomaisten määräyksiin.

Hovioikeuden mukaan kaivoksen natrium-, sulfaatti- ja mangaanipäästöt lähivesistöihin olivat erittäin suuria. Kaiken kaikkiaan ympäristöön pääsi yli 20:tä eri alkuainetta, erityisesti rautaa, mangaania, alumiinia, nikkeliä, sinkkiä, uraania, kobolttia ja kadmiumia.

Hovioikeus katsoi, että Perä ja Lammassaari laiminlöivät velvollisuutensa huolehtia siitä, että Talvivaaran ympäristölupahakemuksessa oli riittävät ja oikeat tiedot yhtiön kaivostoiminnasta ja sen ympäristövaikutuksista. He myös laiminlöivät huolehtimisen siitä, että jäteveden ennakoidusta poikkeavan sulfaatti- ja natriumpitoisuuden syyt selvitetään, että ympäristön pilaantumisen vaaraa ryhdytään ehkäisemään ja että Talvivaara noudattaa ympäristölupansa määräyksiä.

Lammassaaren olisi oikeuden mukaan pitänyt huolehtia tuotantojohtajana siitä, että jäteveden koostumus ei ole ympäristöluvan vastainen. Perän olisi lisäksi täytynyt pitää huoli siitä, että jätevesiä olisi käsitelty oikein, jotta vuotoja ei pääse tapahtumaan.

Teko aiheutti oikeuden mukaan ympäristön pilaantumista ja muuta vastaavaa ympäristön haitallista muuttumista ja vaaraa terveydelle.

Miljoonien rikoshyödystä ei löytynyt näyttöä

Syyttäjien yli 13 miljoonan euron vaatimus perustui siihen, että Talvivaara sai syyttäjien mukaan taloudellista hyötyä siitä, että sulfaattia jätevedestä poistavan laitteiston hankkiminen lykkääntyi. Syyttäjien mukaan Talvivaara säästi kustannuksia myös jättäessään ylimääräisen veden varastoaltaan rakentamatta.

Perä ja Lammassaari saivat syyttäjien mukaan laiminlyöntien takia korkeampia pääomatuloja kuin olisivat ilman laiminlyöntejä saaneet.

Hovioikeus ei kuitenkaan löytänyt näyttöä siitä, että yhtiö olisi ollut velvollinen hankkimaan sulfaatinpuhdistuslaitteiston aiemmin kuin se oli hankittu.

Oikeus kuitenkin totesi, että Talvivaaran toiminnan jatkaminen ongelmista huolimatta oli voinut vaikuttaa yhtiön osakkeiden arvoon. Koska syyttäjät eivät kuitenkaan vaatineet rikoshyödyn menettämistä tällä perusteella, ei hovioikeus voinut ottaa tätä huomioon.

Puolustusasianajaja Markus Kokko kertoi Ylelle, että Perän puolustus aikoo hakea valituslupaa tuomiosta korkeimpaan oikeuteen.

Kihlakunnansyyttäjä Kimmo Vakkalan mukaan syyttäjät pitävät lähiaikoina yhteistyöpalaverin, jossa käydään läpi hovioikeuden tuomiota ja mahdollisia syyttäjien jatkotoimenpiteitä. Tuoreeltaan hän toteaa Perän rikosnimikkeen olevan nyt oikea.