Varoitus: Ajokeli on monin paikoin edel­leen huono tai jopa erit­täin huono

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Pan­de­mia on sy­ven­tä­nyt kuntien ta­lous­haas­tei­ta, ja jo­kai­nen työ­paik­ka on eri­tyi­sen arvokas

Rakentamisella on yhteys moniin yhteiskuntamme hyvinvoinnin kannalta keskeisiin kysymyksiin, jotka koskettavat läheisesti kuntia. Työllisyyden edistäminen, ilmastonmuutoksen torjunta ja toimivan, turvallisen lähiympäristön rakentaminen ovat esimerkkejä haasteista.

Kivirakentaminen työllistää ihmisiä eri puolilla Suomea sekä suoraan tuotteiden valmistuksen kautta että välillisesti. Aikana, jolloin koronapandemia on syventänyt kuntien taloushaasteita entisestään, jokainen työpaikka on erityisen arvokas. Yrityksillä onkin merkittävä rooli alueellisen kasvun tekijöinä, työnantajina ja työllisyyden ylläpitäjinä.