Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Tuore tut­ki­mus tuo esiin Oulun monet arkiset vah­vuu­det, ja siksi kiel­tei­sis­sä mie­li­ku­vis­sa ry­pe­mis­tä kan­nat­taa jo hillitä

Mielenterveys: Kuinka nuorta val­vo­taan OYSin psy­kiat­ri­sel­la osas­tol­la, jossa on muun muassa tu­pak­ka­paik­ka ja psy­koo­si­po­ti­lai­ta?

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­pa vaatii tuot­ta­jil­ta kiin­teää so­pi­mus­hin­taa sa­to­tuot­teil­le – Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­rin mukaan ehto on koh­tuu­ton

Keskuskauppakamarin kauppatapalautakunta on julkaissut tiedotteen erään päivittäistavarakaupan alan toimijan sekä alkutuottajien välisten sopimusten kohtuuttomuudesta.

Kauppatapalautakunnan tietoon on tullut, että kauppa on pyytänyt alkutuottajilta kiinteähintaista tarjousta satokausituotteista yhdeksän kuukautta etukäteen ja kymmenen kuukauden ajalle. Pisimmillään hinta on siis sovittu 19 kuukautta etukäteen.

Lautakunnan mukaan tällainen toimintatapa on kohtuuton ja suosittelee sen sijaan aitoa mahdollisuutta hinnan tarkistukseen.

– Päivittäistavarakaupan ja alkutuottajien välisten sopimusten mukaan hinnanmuutoksista on ollut mahdollista neuvotella, mutta lautakunnan selvityksen mukaan tämä ei käytännössä ole ollut mahdollista, vaikka satomäärä tai tuotantokustannukset muuttuisivat olennaisesti,  toteaa elintarvikeketjun kauppatapalautakunnan puheenjohtaja, professori Veikko Vahtera.

– Päivittäistavarakaupan ala on Suomessa hyvin keskittynyttä, joten yksittäisen tuottajan neuvotteluasema on heikko.

Toiset päivittäistavarakaupan toimijat eivät selvityksen mukaan edellytä satotuotteiden hinnoittelussa pitkiä hintajaksoja, vaan kauppaa käydään kysynnän ja tarjonnan mukaan jatkuvasti vaihtelevaan markkinahintaan.

Asiassa kuultujen tuottajien mukaan ongelmallisena nähty toiminta merkitsee sitä, että kauppa siirtää kaiken riskin kaupankäynnistä alkutuottajalle. Viime aikoina esimerkiksi lannoitteiden, energian ja rahdin hinnat ovat nousseet ennalta arvaamattoman paljon.

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta on elinkeinoelämän itsesääntelytoimielin, jonka toimintaa rahoittavat Elintarviketeollisuusliitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja Päivittäistavarakauppa ry. Lautakunta toimii Keskuskauppakamarin yhteydessä.