Pääkirjoitus
Tilaajille

Pääkirjoitus: Riistolta ei saa sulkea silmiä työmarkkinoilla

Heikossa työmarkkinatilanteessa olevien hyväksikäytöstä on tullut joillekin bisnestä. Tuotteen tai palvelun poikkeuksellisen halpa hinta voi olla viaton mutta kertoa myös siitä, että työehtoja on poljettu.

Suomessa on pitkä perinne siihen, että työpaikoilla noudatetaan työehtosopimuksia, joista on sovittu työmarkkinaosapuolten kesken. Ensimmäiset työehtosopimukset neuvoteltiin sotien jälkeen vuonna 1945. Jo sitä ennen lainsäädännössä oli säädöksiä, joilla määriteltiin muun muassa työpäivän pituutta.

Työnantajan ei ole pakko kuulua mihinkään työnantajaliittoon, mutta silti sen on noudatettava toimialansa yleissitovia työehtosopimuksia. Yleissitovuus on se työkalu, jonka avulla työmarkkinat toimivat yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaan.