OYSin uuden sai­raa­lan en­sim­mäi­sen vaiheen urak­ka­so­pi­mus al­le­kir­joi­tet­tiin –  ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set ovat noin 208 mil­joo­naa euroa

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja OYS 2030 -uudistamisohjelman ensimmäisen vaiheen suunnittelijat ja urakoitsijat ovat allekirjoittaneet allianssiurakkasopimuksen.

Sairaalaan rakennetaan kaksi vierekkäin olevaa kymmenkerroksista tornia, joista toisen rakentaminen kuuluu sovittuun urakkaan.
Sairaalaan rakennetaan kaksi vierekkäin olevaa kymmenkerroksista tornia, joista toisen rakentaminen kuuluu sovittuun urakkaan.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja OYS 2030 -uudistamisohjelman ensimmäisen vaiheen suunnittelijat ja urakoitsijat ovat allekirjoittaneet allianssiurakkasopimuksen.

Sopimuksella sinetöitiin yleissuunnitelman mukaisen ydinsairaalan ensimmäisen vaiheen rakennusurakka. Urakan kokonaiskustannukset ovat noin 208 miljoonaa euroa. 

Projektiallianssiin kuuluvat urakoitsijoina Aro Systems Oy ja NCC Suomi Oy.

Suunnittelijat ja konsultit ovat A-Insinöörit Suunnittelu Oy, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, Granlund Kuopio Oy, Granlund Tampere Oy, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja Uki Arkkitehdit Oy.

Pääurakoitsija NCC:n osuus on urakasta on noin 109 miljoonaa, talotekniikkaurakoitsija Aro-Systemsin noin 58 miljoonaa ja automaatiourakoitsija Siemensin 3,2 miljoonaa euroa.

Suunnittelun osuus on yhteensä noin 25 miljoonaa euroa.

– Toteutusmuodoksi valitusta yhteistoimintamallista eli allianssista olemme saaneet erittäin hyvää käytännön kokemusta ja erityisesti näyttöä siitä, että malli sopii erinomaisesti suuriin ja kompleksisiin hankkeisiin, joissa voi tapahtua suuriakin muutoksia – kuten meillä nyt vajaan vuoden aikana on tapahtunut, toteaa Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio

Kaksi kymmenkerroksista tornia

Urakkaan kuuluvia purkutöitä on tehty alueella jo vuodesta 2017 lähtien. Pysäköintilaitoksen sekä hallintorakennuksen purkutyöt tehdään tämän vuoden alussa.

Varsinaiset ydinsairaalan rakennustyöt aloitetaan ensi maaliskuussa. Aiemmassa yleissuunnitelmassa olleiden kahden viisikerroksisen rakennuksen sijaan rakennetaan nyt kaksi vierekkäin olevaa kymmenkerroksista tornia, joista toisen rakentaminen kuuluu sovittuun urakkaan.

Ensimmäisen vaiheen uudistiloja ovat päivystys, lasten ja naistensairauksien hoitoon tarvittavat tilat, teho-osastot sekä suurin osa uusista leikkaussaleista ja vuodeosastoista.

Uudisrakennus valmistuu käyttöön vaiheittain niin, että päivystys, synnytys-, teho- ja leikkaustoiminnot, sekä näitä tukevat kuvantamisen ja vuodeosastojen tilat voidaan ottaa käyttöön vuoden 2022 loppuun mennessä.

Loppuosa eli pääosin vuodeosastoja sisältävät tilat otetaan käyttöön vuoden 2023 loppuun mennessä.