OYSin B-osan ra­ken­ta­mi­ses­ta al­le­kir­joi­tet­tiin urak­ka­so­pi­muk­set – en­sim­mäi­set uudet tilat otetaan käyt­töön vuosina 2022 ja 2023

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on allekirjoittanut urakkasopimuksen uuden OYSin B-talon toteutuksesta.

OYSin uusi B-osa valmistuu A-osan yhteyteen.
OYSin uusi B-osa valmistuu A-osan yhteyteen.
Kuva: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on allekirjoittanut urakkasopimuksen uuden OYSin B-talon toteutuksesta.

A-osan rakentaminen on käynnistynyt jo vuoden 2019 alkupuolella. Valmistuttuaan A- ja B-osa muodostavat yhden kymmenkerroksisen kokonaisuuden. Rakennukset valmistuvat vaiheittain vuosina 2022 ja 2023.

Ensimmäisessä vaiheessa uusiin tiloihin muuttavat ne toiminnot, joiden pitää toimia tehokkaasti vuoden jokaisena päivänä. Niitä ovat päivystys, teho-osasto, leikkaussali, synnytyspalvelut sekä niiden tukipalvelut.

Uudisrakentaminen keskittyy tällä hetkellä nykyisen sairaala-alueen pohjoispäähän kertoo OYS 2030 -uudistamisohjelman ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio.

Tampio sanoo, että uusi sairaala rakennetaan ennen muuta vastaamaan sairaalan henkilökunnan ja potilaiden tarpeisiin. Lisäksi huomioidaan hoitotyöhön tarvittavien tilojen ja laitteiden vaatimukset.

Kaikkiaan uuden sairaalakokonaisuuden kustannukset ovat noin 1,6 miljardia euroa, josta uudisrakentamisen osuus on noin 900 miljoonaa. B-rakennuksen kokonaisbudjetti on tästä noin 375 miljoonaa euroa.

Paljon yhteistyökumppaneita

Sairaanhoitopiirin kumppaneina B-talon toteutuksesta vastaavaan allianssiin kuuluvat kumppanit: Skanska Talonrakennus Oy, Caverion Suomi Oy ja Siemens Osakeyhtiö sekä Tierna-ryhmä. Siinä ovat mukana A-lnsinöörit Oy, arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Lukkaroinen Arkkitehdit Oy, UKI Arkkitehdit Oy ja Granlund Oy.

A-talon toteutuksesta vastaavat  puolestaan NCC Suomi Oy, Aro Systems Oy, Siemens osakeyhtiö sekä Tierna-ryhmä.

– Keväällä 2019 alkaneessa kehitysvaiheessa olemme yhteisesti allianssissa kehittäneet hankkeen läpiviemiseksi tarvittavia prosesseja ja määritelleet allianssin tavoitekustannukset, kertoo B-rakennuksen allianssin projektipäällikkö Markus Pöllä Skanskalta.

B-osan urakka pitää sisällään noin 59 000 bruttoneliömetriä uusia sairaalatiloja ja maanalaisia paikoitustiloja.

Tilojen ja toimintojen suunnittelussa hyödynnetään laajasti esimerkiksi palvelumuotoilua ja kokemusasiantuntijoita. Tavoitteena on, että tiloista tulee viihtyisät, monikäyttöiset ja energiatehokkaat.