Mainos

OYS pal­ve­lee asiak­kai­ta jat­kos­sa osaa­mis­kes­kuk­sis­sa

Uusi Oulun yliopistollinen sairaala rakentuu kovaa vauhtia nykyisen sairaalan viereen. Kyse ei kuitenkaan ole vain tilojen, vaan koko erikoissairaanhoidon toimintamallin uudistamisesta. Jatkossa asiakas kutsutaan hoitoon useista eri lääketieteen erikoisaloista koostuviin osaamiskeskuksiin. Uudenlainen toiminnan organisoituminen on jo aloitettu.

-

Oulun yliopistollinen sairaala on monelle pohjoissuomalaiselle tuttu paikka. Sairaalaan saavutaan joko lähetteellä tai Oulun seudun yhteispäivystyksen kautta. Poikkeuksen muodostavat synnytykset, mihin jokainen raskaana oleva voi synnytyksen hetkellä hakeutua.

Lähete erikoissairaanhoitoon saadaan lääkäriltä. Oysissa lähete käsitellään ja sairaalan potilaille ja asiakkaille lähetetään kutsukirjeitä kiireellisyysjärjestyksessä. Tähän saakka sairaalaan on kutsuttu tietyn erikoisalan, kuten vaikkapa kardiologian tai silmätautien vastaanotolle. Potilas on voinut olla asiakkaana myös useilla eri erikoisaloilla.

Jatkossa hoitoa pyritään keskittämään.

”Tavoitteena on, että jatkossa hoito kootaan potilaan ympärille. Tavoitteena on eräänlainen yhden luukun periaatteella toimiva asiakaspalvelumalli, missä potilas on selkeästi yhden osaamiskeskuksen asiakas ja siellä hoidosta vastataan kokonaisvaltaisesti”, kertoo Oulun yliopistollisen sairaalan vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala.

Taustalla lääketieteen kehittyminen

Uudistuksen taustalla ei ole vain asiakaskokemuksen parantaminen, vaan ylipäätään lääketieteen kehittyminen ja muutokset erikoissairaanhoidossa.

”OYSin nykyiset tilat kuvastavat hyvin 1960-luvun erikoissairaanhoitoa, joka rakentui suhteellisten itsenäisten erikoisalojen varaan. Ajan myötä erikoisalojen rajat ovat hämärtyneet: potilaan hoidosta voi vastata usean eri erikoisalan osaaja ja hoitoa voidaan antaa useammassa paikassa”, sanoo Nevala.

Hyvä esimerkki on vaikkapa sydänpotilas, jota voidaan hoitaa useilla erilaisilla invasiivisilla menetelmillä lääkehoidon lisäksi. Usean eri hoitavan yksikön sijaan potilas kutsutaan jatkossa sydänkeskukseen tutkimuksiin ja hoitoihin, jolloin potilaalle saadaan paras mahdollinen hoito eri alojen asiantuntijoiden yhteistyönä. Sen sijaan että potilas liikkuu yksiköstä ja erikoisalalta toiseen, hoito kootaan potilaan ympärille.

OYSissa osaamiskeskusten suunnittelu on kulkenut yhtä matkaa uuden sairaalan rakentamisen suunnittelun kanssa.

”Analysoimme potilasvirtoja ja hoitoon osallistuvaa henkilökuntaa yli erikoisalarajojen. Lopputuloksena koostui ymmärrys siitä, mitkä toiminnot kuuluvat luonnollisesti ja asiakaslähtöisesti yhteen”, Nevala kertoo.

Uudessa sairaalassa osaamiskeskuksen toiminta tulee sijoittumaan mahdollisimmat pitkälle samoihin tiloihin.

OYSiin parisenkymmentä uutta osaamiskeskusta

Jatkossa OYSin toiminta näkyy ulospäin osaamiskeskusten kautta. Esimerkiksi uusi kevään aikana avattava verkkosivusto tuo osaamiskeskukset näkyväksi ja sitoo asiakkaille ja potilaille tarjottavat palvelut kuhunkin osaamiskeskukseen.

Suurin muutos tapahtuu niin kutsutun somaattisen erikoissairaanhoidon puolella, jossa monet perinteisesti erillään olleet toiminnot kootaan yhteentoista osaamiskeskukseen. Aistinelinsairaudet esimerkiksi kokoaa yhteen erilaisia aisteihin ja pään alueelle kohdistuvia hoitoja, kuten silmä-, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, foniatrian ja ihotaudit.

Osa toiminnoista on järjestäytynyt osaamiskeskusten ympärille jo aiemmassa vaiheessa. Vaativien erityispalvelujen osaamiskeskus OYS Konsti aloitti Peltolassa uusissa tiloissa jo reilu vuosi sitten. Myös psykiatrian osaamiskeskukset, lastenpsykiatria, psykoosit ja nuorisopsykiatria ja mielialahäiriöt- ja akuuttipsykiatria ovat jo aloittaneet toimintansa.

Osaamiskeskukset alkavat näkyä asiakaskirjeissä ja verkkosivulla vuoden 2022 aikana.

Somatiikan osaamiskeskukset:

 • aistinelinsairauksien keskus
 • lasten- ja naisten osaamiskeskus
 • leikkaus- ja anestesiakeskus
 • neurokeskus
 • päivystyskeskus
 • sydänsairauksien osaamiskeskus
 • syöpähoitokeskus
 • sisätautikeskus
 • tehohoitokeskus
 • tukielinkirurgian keskus
 • vatsakeskus

Lisäksi potilaita ja asiakkaita palvelevat OYS Psykiatria, OYS Konsti, OYS ensihoito sekä OYS sairaanhoidon ja OYS kuntoutuksen palvelukeskukset.