Kaupunginjohtaja: Seit­se­män kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulussa pi­lo­toi­daan uutta toi­min­ta­mal­lia, jossa nuo­ril­le huu­mei­den käyt­tä­jil­le tar­jo­taan mah­dol­li­suus mennä hoitoon ran­gais­tuk­sen sijaan

Uudessa hoitoonohjausmallissa nuorille huumeidenkäyttäjille tarjotaan hoitoa rangaistuksen sijaan. Arkistokuva Oulun Mannerheiminpuiston ruiskujen keräysastiasta.
Uudessa hoitoonohjausmallissa nuorille huumeidenkäyttäjille tarjotaan hoitoa rangaistuksen sijaan. Arkistokuva Oulun Mannerheiminpuiston ruiskujen keräysastiasta.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun kaupungissa käynnistetään Hoito syytteen sijaan (HSS) -toimintamallin pilotointi, kaupunki tiedottaa.

HSS-toimintamallissa huumeiden käyttäjille ja kokeilijoille annetaan rangaistuksen sijaan mahdollisuus mennä hoitoon. Tavoitteena on madaltaa hoitoon ohjautumista ja saada päihteitä käyttävät nuoret varhaisessa vaiheessa hoidon piiriin.

HSS perustuu viranomaisten yhteistyöhön, ja se on tarkoitettu ensimmäistä kertaa huumausaineen käyttörikokseen syyllistyneille alle 29-vuotiaille nuorille.

Toimintamallin avulla halutaan vähentää päihteiden käyttöä, päihdehaittoja ja edistää syrjäytymisuhan alla olevien nuorten sopeutumista yhteiskuntaan.

Pilotoinnin tavoitteena on luoda Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle toimintamalli nuorten huumeiden käyttäjien hoitoonohjaukseen sekä parantaa hoidon saatavuutta ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Pilotointi jatkuu vuoden 2022 loppuun asti.

Hoitopalvelua tuottavat Oulun kaupungin avopäihdepalvelut ja sosiaalipalvelut yhteistyössä poliisin, syyttäjän, rikosseuraamuslaitoksen ja muiden toimijoiden kanssa. Alle 18-vuotiaiden huumausaineen käyttörikokseen syyllistyneiden nuorten arviointi tapahtuu moniammatillisessa Ankkuri-tiimissä.

Rovaniemellä ohjelman mukaista toimintaa on toteutettu vuodesta 2014 lähtien Lapin nuorten päihde- ja huumeklinikka Rompussa ja saatu hyviä kokemuksia mallin käytöstä.