Ou­lun­sa­lon lukio

Oulunsalon lukio

Helanen  Laura
Hokka Eemil
Kärjä Johannes
Anttila Miika
Ervasti Jussi
Eskonniemi Minttu
Finne Juuso
Heikkilä Eetu
Heikkilä Sami
Heikkinen Taneli
Herola Maiju
Hirvonen Tommi
Holappa Topi
Huikuri Pyry
Huuki Tatu
Ilkko Iida-Liisa
Isopahkala Ville
Jäppinen Jenni
Kaakinen Janne
Kanniainen Rebekka
Kauppinen Vili
Keisu Henri
Kela Arttu
Kiiski Aleksi
Kinnunen Valtteri
Kukkola Tuomas
Laukka Matias
Leiviskä Vesa-Matti
Lepistö Anniina
Leppänen Juho
Liiti Mika
Liusvaara Janne
Moisanen Joni
Muraja Elias
Muraja Juhana
Mustonen Joonas
Nikula Sami
Ojala Juho
Paaso Juulianna
Palosaari Joonas
Paloste Laura
Parpala Juho
Pasma Laura
Perämäki Anna
Pitkälä Julia
Pulkkinen Emma
Pura Mikko
Pörhö Henri
Rahko Matias
Rastas Tanja
Saari Henry
Sarkkinen Joonas
Siekkinen Iina
Siika-aho Atte
Soini Antti
Stewart Charlotta
Suhonen Eerika
Teppola Anni
Tuomela Samuel
Tuomivaara Samu
Uusimäki Sara
Veijonaho Valtteri
Viitasalo Jere
Väliaho Antti
Vänttilä Juho