Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Tilaajille

Oulun yli­op­pi­las­leh­den uusi pää­toi­mit­ta­ja Iida Put­ko­nen haluaa tehdä mo­ni­ää­nis­tä lehteä – "Toivon lehden pal­ve­le­van myös am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­joi­ta"

Iida Putkonen, 23, haluaa uudistaa lehden ilmettä ja sisältöä, mutta ei repiä rikki edeltäjänsä työtä.


Päätoimittajana Iida Putkonen haluaa vaikuttaa ja uudistaa Oulun ylioppilaslehtä, mutta ei pönöttää korokkeella.
Päätoimittajana Iida Putkonen haluaa vaikuttaa ja uudistaa Oulun ylioppilaslehtä, mutta ei pönöttää korokkeella.
Kuva: Teija Soini

Oulun ylioppilaslehden päätoimittaja Anni Hyypiö siivoaa työpöydän ja luovuttaa viestikapulan lehden uudelle päätoimittajalle, kirjallisuuden kandidaatille Iida Putkoselle, 23, heinä-elokuussa.