Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Oulun yli­opis­to­yh­tei­sön hy­väk­si? – kol­le­gio mu­ren­taa ar­vo­val­taan­sa ja huo­non­taa yli­opis­ton mai­net­ta

Oulun yliopiston yliopistokollegio ei ole 15.6.2022 pitämässään kokouksessa myöntänyt rehtorille ja hallituksen edelliselle puheenjohtajalle vastuuvapautta kolmen asian osalta, jotka sisältyivät kollegion toukokuussa tekemään lisäselvityspyyntöön.

Kollegio on yliopiston korkein päättävä elin. Kollegion tehtävät on määritelty yliopistolain (558/2009) 22 §:ssä. Kollegio vahvistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille. Kollegio voi päättää vahingonkorvausvaatimuksen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan.