Oulun yli­opis­tos­sa ke­hi­tet­tiin uusi eko­se­ment­ti, joka vä­hen­tää se­men­tin hii­li­di­ok­si­di­pääs­tö­jä mer­kit­tä­väs­ti – raa­ka-ai­nee­na teol­li­suu­den jätettä

Ekosementti valmistetaan teollisuuden epäorgaanisista jätteistä ja sivuvirroista ja se on niin kutsuttua kalsiumsulfoaluminaatti-sementtiä.

Oulun yliopistossa on kehitetty uutta ekosementtiä, jonka valmistus aiheuttaa merkittävästi vähemmän hiilidioksidipäästöjä verrattuna perinteiseen kalkkikivestä valmistettuun sementtiin. 

Ekosementti valmistetaan teollisuuden epäorgaanisista jätteistä ja sivuvirroista ja se on niin kutsuttua kalsiumsulfoaluminaatti-sementtiä. Sementti on kehitetty Oulun yliopiston CECIRE-tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan teollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttöä sementinvalmistuksessa. 

Sementtiteollisuus aiheuttaa noin kahdeksan prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä. Päästöistä noin kaksi kolmasosaa aiheutuu kalkkikiven kalsinoinnista ja kolmasosa polttoaineen palamisesta korkean lämpötilan sementtiuuneissa.

Oulun yliopiston mukaan ekosementtiä valmistamalla voidaan vähentää materiaaleista peräisin olevia hiilidioksidipäästöjä jopa 90 prosenttia ja sementin valmistuksen kokonaishiilidioksidipäästöjä jopa 60 prosenttia. 

Päästöjen vähennykset johtuvat yliopiston tiedotteen mukaan siitä, että kehitetyn sementtilaadun valmistusprosessi vähentää kalsinoitavan kalkin tarvetta ja sen valmistaminen vaatii alemman tuotantolämpötilan.

Lisäksi ekosementtiin käytetään sideaineina teollisuuden sivuvirroista saatavia aineita. Kaivos-, metalli-, kemian- ja energiateollisuudessa syntyvät epäorgaaniset jätteet ovat määrältään suurin vuosittainen jäte-erä Suomessa. Jätettä syntyy vuosittain lähes sata miljoonaa tonnia ja niiden läjitys on kallista. 

Metalliteollisuuden tuottama epäorgaaninen kuona sisältää sementtiin tarvittavat ainesosat, alumiinioksidin, kalkin, piidioksidin ja raudan oksideja.

Kehitetty kalsiumsulfoaluminaattisementti on yliopiston mukaan katsottu erinomaiseksi täyttömateriaaliksi esimerkiksi kaivoksissa. Lisäksi sitä voidaan tuottaa nykyisissä sementtitehtaan kokoonpanoissa ilman suuria muutoksia tai pääomasijoituksia. 

Business Finlandin rahoittaman hankkeen ovat toteuttaneet Oulun yliopiston prosessimetallurgian ja kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusyksiköt, jotka kuuluvat Oulun yliopistolle perustettuun kiertotalouden tutkimuskeskittymään, InStreams Hubiin. Hankkeen vastuullisena johtajana on toiminut professori Timo Fabritius. Teollisia yhteistyökumppaneita olivat Boliden Harjavalta, Boliden Kokkola, Fortumin kierrätys- ja jäteratkaisut, Outokumpu, ja Yara Suomi. Manatee Consulting Limited (UK) osallistui käytännön toteutukseen.