Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus pal­jas­taa, mistä sel­kä­on­gel­mat voivat johtua – tut­ki­muk­ses­sa hyö­dyn­net­tiin satoja vuosia vanhoja hau­ta-ai­neis­to­ja

Nikamat ovat nykyään suhteessa pienempiä kuin 200–500 vuotta sitten. Miesten nikamien leveys on jopa kutistunut.

Nikamat ovat nykyään suhteessa pienempiä kuin 200–500 vuotta sitten. Miesten nikamien leveys on jopa kutistunut.
Nikamat ovat nykyään suhteessa pienempiä kuin 200–500 vuotta sitten. Miesten nikamien leveys on jopa kutistunut.
Kuva: Oulun yliopisto / Mikko Törmänen

Oulun yliopistossa tehdyn monitieteisen tutkimuksen mukaan nykysuomalaisten selkänikamat eivät ole kasvaneet 200–500 vuotta sitten eläneisiin verrattuna samassa suhteessa vartalon koon kanssa. Nikamien pienemmällä koolla saattaa olla yhteys nykyajan selkäongelmiin.

Nikamat ovat nykyään suhteessa pienempiä kuin 200–500 vuotta sitten. Miesten nikamien leveys on jopa kutistunut.

Nikaman pienempi koko ja pyöreämpi muoto on aikaisemmissa tutkimuksissa yhdistetty korkeampaan murtumariskiin. Nikamien koolla näyttäisi olevan yhteys muihinkin selän rappeumamuutoksiin. Selkäongelmat ja erityisesti alaselkäkipu ovat kasvava terveysongelma.

Suomalaisten keskipituus on kasvanut noin 10 senttimetriä 100 viime vuoden aikana. Tutkimuksessa selvitettiin, miten nikamien mitat ja niiden suhde ovat muuttuneet suhteessa pituuden kehitykseen. Kummankin sukupuolen nikamien mitoissa havaittiin muutoksia.

Keskeisimpänä selittävänä tekijänä nikamien muutoksille tutkijat pitävät ajan myötä tapahtuneita muutoksia elämäntyylissä. Tämänhetkiseen elämäntyyliin sisältyy paljon vähemmän ruumiillista rasitusta kuin 1500–1800-luvuilla, jolloin elämä saattoi olla fyysisesti kuormittavaa jo nuoresta iästä lähtien.

Ajallisia muutoksia selkänikaman runko-osan koossa ja muodossa tutkittiin kolmessa suomalaisessa aineistossa. Arkeologisia yksilöitä edusti Suomesta 1500–1800-luvuilla kerätty hauta-aineisto, jota verrattiin kahteen nykyaineistoon eli vuosina 1966 ja 1986 syntyneiden pohjoissuomalaisten magneettikuviin.

Tutkijoiden mukaan tarvitaan vielä lisätutkimusta siitä, onko nikaman koon ja muodon ajallisella muutoksella laajempia vaikutuksia selän terveyteen.

Monitieteisessä tutkimusryhmässä oli mukana tutkijoita arkeologian, tuki- ja liikuntaelinsairauksien, lääketieteellisen kuvantamisen sekä epidemiologian aloilta.