Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: Ky­se­lyis­tä on hyötyä ala­sel­kä­ki­vun pit­kit­ty­mi­sen tun­nis­ta­mi­ses­sa

Alaselkäkivun hoidossa on yhä vakavia puutteita. Hoitosuositusten mukaan hoidon tulisi ottaa huomioon psykososiaaliset riskitekijät.

Alaselkäkivun hoidossa haitan ehkäisy varhaisessa vaiheessa on tärkeää.
Alaselkäkivun hoidossa haitan ehkäisy varhaisessa vaiheessa on tärkeää.
Kuva: Poo Worawit

Alaselkäkivun hoidossa on yhä vakavia puutteita. Hoitosuositusten mukaan hoidon tulisi ottaa huomioon psykososiaaliset riskitekijät. Selkäkipuiselle väestölle suunnattujen kyselyjen avulla voidaan tunnistaa ne henkilöt, joilla on kliinisesti merkittäviä psykologisia, sosiaalisia ja elintapoihin liittyviä riskitekijöitä pitkittyvälle kivulle.

Oulun yliopiston tutkimuksessa selvitettiin kuinka psykologiset, sosiaaliset ja elintapoihin liittyvät tekijät ovat yhteydessä kyselyiden riskiryhmiin väestöaineistossa.

Aineistona on käytetty Pohjois-Suomen 1966 -syntymäkohortin niitä henkilöitä, joilla oli ollut alaselkäkipua edeltävän 12 kuukauden aikana.

Tutkimuksen mukaan kaikkia tutkittuja ja kliinisesti merkittäviä psykologisia, sosiaalisia ja elintapariskitekijöitä esiintyi selvästi enemmän kyselyiden luokittelemissa korkeammissa riskiluokissa.

Englannissa kehitetyllä STarT-selkäkyselyllä voidaan tunnistaa yksilöllisiä riskitekijöitä selkäkivusta aiheutuvan haitan pitkittymiselle ja Ruotsissa kehitetyllä Örebro-kyselyllä kivusta johtuvalle työstä poissaololle.

STarT-kyselyn perusteella korkeaan riskiryhmään kuului 4 prosenttia miehistä ja 3 prosenttia naisista. Örebro-kyselyn perusteella korkean riskin omasi 7 prosenttia miehistä ja 9 prosenttia naisista.

Alaselkäkivun hoidossa haitan ehkäisy varhaisessa vaiheessa on tärkeää. Hoidon ja ehkäisyn kohdistaminen eniten hoitoa tarvitseviin ja siitä hyötyviin on kustannustehokkainta.

Lääketieteen lisensiaatti Anna Sofia Simulan tutkimusryhmineen tekemä tutkimus on julkaistu Nature-kustannusyhtiön Scientific reports -lehdessä.