Kolumni: Mol­do­van se­pa­ra­tis­ti­alueel­la Trans­nist­rias­sa jän­nit­teet tun­tui­vat jo vuonna 2019

Kevään ylioppilastulokset: Katso listoja Oulun ja muun Poh­jois-Poh­jan­maan uusista yli­op­pi­lais­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Oulun yli­opis­ton pro­fes­so­ri Steven LaValle sai 2,5 mil­joo­nan euron ra­hoi­tuk­sen vir­tuaa­li­to­del­li­suus-hank­kee­seen

Professori Steven LaValle tutkimuslaitteiston keskellä.
Professori Steven LaValle tutkimuslaitteiston keskellä.
Kuva: Oulun yliopisto

Oulun yliopiston professori Steven LaValle on saanut Euroopan tutkimusneuvostolta 2,5 miljoonan euron Advanced Grants -rahoituksen, tiedotteessa kerrotaan.

Rahoitus myönnettiin viisivuotiselle ILLUSIVE-hankkeelle, jolla luodaan teoreettinen perusta havainnointitekniikalle robotiikan ja virtuaalitodellisuuden rajapinnassa.

Hankkeessa kehitetään matemaattisia ja tieteellisiä perusteita perception engineering -tieteelle, jonka voi suomentaa aisti- ja havainnointitekniikaksi. Tutkimusryhmään kuuluu monitieteisesti neurotieteen, psykologian, robotiikan, ohjausteorian, virtuaalitodellisuuden ja matematiikan asiantuntijoita.

Tällä kertaa kyseisen rahoituksen saaminen oli aiempia vuosia hankalampaa. Hakemuksia tuli eri tieteenaloilta yhteensä 2678 kappaletta ja rahoituksen sai vain 7,8 prosenttia eli 209 tutkijaa. Suomeen tuli viisi myönteistä päätöstä.