Tilaajille

Oulun yli­opis­to on kuin Baa­be­lin torni – kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen etu­jou­kois­sa ovat tut­ki­jat: Mirja Il­li­kai­nen alkaa johtaa kier­rä­tyk­sen osaa­mis­kes­kus­ta ja Susanna Pirt­ti­kan­kaan tut­ki­mus­ryh­mä di­gi­ta­li­soi teol­li­suut­ta

120 vuotta sitten oli Oulun ehkä kosmopoliittisin verkostoituja merikapteeni. Nyt kansainvälistymisen etujoukoissa ovat tutkijat.

120 vuotta sitten oli Oulun ehkä kosmopoliittisin verkostoituja merikapteeni. Nyt kansainvälistymisen etujoukoissa ovat tutkijat. Uutta maailmaa luovat Oulun yliopistossa kierrätystalouden parissa Mirja Illikainen sekä Susanna Pirttikangas, joka panostaa tutkimusryhmineen tietoliikenteen sujuvuuteen.

Oulun Merikoulu opetti aikoinaan kasvattinsa kommunikoimaan niin “Englandinkielellä“, ruotsiksi kuin venäjäksikin.

Kaupungin kosmopoliittisimpia verkostoitujia lienee 1900-luvun vaihteessa ollut merikapteeni, koulun johtaja Alfred Ekholm. Hänen kerrotaan pitäneen vuosikaudet yhteyksiä kirjeitse Amerikoista Sisiliaan.