Krematorio: Oulun vai­na­jat kul­je­te­taan tuh­kat­ta­vak­si viiteen eri kau­pun­kiin koko kesän ajan

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Luitko jo tämän: Ju­na­lip­pu voi maksaa mo­nin­ker­tai­sen hinnan, jos matkan varaa viime tin­gas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun yli­opis­to mittaa Pal­lak­sen alueen soita uudella tek­no­lo­gial­la

Mittausten tavoitteena on tukea ja arvioida soiden ennallistamista.

Tutkijat asentavat uusia langattomia mittauslaitteita Pallaksen alueelle.
Tutkijat asentavat uusia langattomia mittauslaitteita Pallaksen alueelle.

Oulun yliopisto kerää tietoa Pallaksen alueen soista uudella teknologialla, kertoo yliopisto tiedotteessa. Tavoitteena on tukea ja arvioida soiden ennallistamista.

Yliopiston hankkeessa pohjaveden pinnankorkeutta mitataan uuden langattoman mittaustekniikan ja 3D-mallinnuksen avulla. Aiemmin Pallakselle on asennettu muun muassa kaksi kilometriä kaapelia mittaamaan purojen lämpötilaa.

– Uudessa hankkeessa voimme yhdistää tekemämme analyysin Ilmatieteen laitoksen ja Luonnonvarakeskuksen tekemiin mittauksiin. Yhteistyöllä voimme arvioida soiden ennallistamisen vaikutuksia entistä paremmin, toteaa Oulun yliopiston apulaisprofessori Pertti Ala-aho tiedotteessa.

Ennallistamisessa suot pyritään palauttamaan luonnontilaisiksi esimerkiksi ojia patoamalla. Ojitetut suot voivat toimia merkittävänä kasvihuonekaasupäästöjen lähteenä. Ojitus myös häiritsee pohja- ja pintavesien virtausta, minkä vuoksi pohjaveden pintaa nostamalla voidaan vähentää päästöjä.

Oulun yliopiston hanketta rahoittaa Euroopan komission LIFE Climate Action -ohjelma. Hanke jatkuu vuoteen 2027 asti.

Lumen sulamisvesien vaikutusta selvitettävä

Ilmastonmuutoksen seurauksena vähenevien lumien sulamisvesien vaikutusta vesistöihin pitäisi Ala-ahon mukaan selvittää kiireellisesti. Vesi kiertää luonnossa kokonaisuutena, joten kierron muutoksien vaikutusta voi olla vaikea ennakoida.

– Pohjoiset vesivarat voivat olla riippuvaisempia lumen sulamisvesistä kuin olemme ajatelleet, Ala-aho sanoo tiedotteessa.

Ala-ahon mukaan mittausdataa on nykyisin saatavilla merkittävästi enemmän kuin aiemmin ja se on myös laadultaan parempaa.

– Dataa pitäisi hyödyntää paremmin. Aineiston ja mallinnusten yhdistelmä on tällä hetkellä paras tapa veden kierron muutosten arviointiin, Ala-aho kertoo.