Nokia: Täl­lai­nen on yhtiön yli 60-vuo­ti­nen his­to­ria Oulussa

koronarokote: Oulu aloit­taa kol­man­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le

Mainos: Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Kalevan joulun ti­laus­tar­jouk­siin klik­kaa­mal­la tästä.

Oulun yli­opis­to leikkaa 122 työ­paik­kaa - 60 ir­ti­sa­no­taan

Oulun yliopiston yt-neuvottelut ovat päättyneet. Yliopisto vähentää 122 työntekijää.

-
Kuva: Maiju Torvinen

Oulun yliopiston yt-neuvottelut ovat päättyneet. Yliopisto vähentää 122 työntekijää.

Irtisanomisperustein yliopisto leikkaa enintään 60 työntekijää.

Eläköitymisten, määräaikaisuuksien päättymisten ja osa-aikaistamisten kautta vähennetään 62 työntekijää.

Vähennettävistä työntekijöistä 34 on opetus- ja tutkimushenkilöstöä ja 88 työntekijää muuta henkilöstöä.

Vähennykset toteutetaan tämän ja ensi vuoden aikana.

Alun perin yliopisto arvioi vähennystarpeeksi 130 henkilöä. Neuvottelujen piirissä oli 1700 työntekijää.

Henkilöstövähennysten lisäksi säästöjä haetaan toimintojen uudelleenjärjestelyillä ja tilojen vähentäminen. Yliopiston hallitus päätti myös jatkaa koulutus- ja tutkimustoiminnan rakenteellisia uudistuksia yhteistyössä muiden yliopistojen kanssa.

 Leikkauksilla haetaan vuositasolla 5,5 miljoonan euron kustannussäästöjä.